Tugas Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan)

Peranan dan Kepentingan Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan)

Dalam era digital dan maklumat yang berkembang pesat, peranan Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan) menjadi semakin kritikal dalam memastikan pengurusan data dan maklumat perubatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Artikel ini akan membincangkan apakah itu jawatan Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan), fungsi-fungsinya, dan kepentingannya dalam pentadbiran moden kerajaan.

Kenapa Anda Perlu Ambil Tahu Senarai Tugas Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan)

Memahami senarai tugas Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan) adalah perkara pertama yang anda perlu lakukan, terutamanya untuk calon yang bakal menduduki peperiksaan psikometrik.

Anda boleh rujuk Contoh Soalan Psikometrik Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan) ini untuk maklumat lengkap peperiksaan.

Ia bukan sahaja membantu mereka menjawab soalan dengan lebih tepat tetapi juga menunjukkan kesesuaian dan kecekapan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab yang bakal dipegang.

Dengan persiapan yang betul, calon dapat menunjukkan potensi mereka sebagai Penolong Pegawai Tadbir N29 yang berkualiti dan berintegriti tinggi.

Jadi calon yang bakal menduduki ujian Psikometrik atau menghadiri temuduga pastikan anda hafal info-info berkaitan di bawah.

Apakah Itu Jawatan Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan)?

Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan) adalah seorang pegawai yang bertanggungjawab dalam pengurusan, penyimpanan, dan keselamatan rekod perubatan di institusi kesihatan seperti hospital, klinik, atau pusat kesihatan.

Jawatan ini memerlukan individu yang teliti, berdisiplin, dan mampu menjaga kerahsiaan maklumat pesakit.

Pegawai ini memainkan peranan penting dalam memastikan rekod perubatan disusun dengan baik dan mudah diakses oleh kakitangan perubatan yang memerlukannya untuk memberikan rawatan yang tepat dan berkesan.

Tugas Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan)

 1. Pengurusan Rekod Perubatan:
  • Menyimpan, menyusun, dan mengurus rekod perubatan pesakit dengan sistematik.
  • Contoh: Menggunakan sistem pengurusan rekod elektronik untuk mengemaskini maklumat pesakit secara berkala.
 2. Pengeluaran Rekod Perubatan:
  • Mengeluarkan rekod perubatan kepada doktor dan kakitangan kesihatan yang memerlukan untuk rawatan pesakit.
  • Contoh: Menyediakan rekod perubatan pesakit yang akan menjalani pembedahan kepada pakar bedah sebelum prosedur.
 3. Pengendalian Data dan Statistik Kesihatan:
  • Mengumpul dan menganalisis data kesihatan untuk pelaporan dan penyelidikan.
  • Contoh: Menyediakan laporan bulanan mengenai jumlah pesakit yang dirawat di hospital untuk diserahkan kepada pihak pengurusan.
 4. Pemeliharaan dan Keselamatan Rekod:
  • Menjaga keselamatan dan kerahsiaan rekod perubatan pesakit.
  • Contoh: Memastikan rekod perubatan disimpan dalam bilik yang terkunci dan hanya boleh diakses oleh kakitangan yang diberi kebenaran.
 5. Pemantauan dan Pengemaskinian Sistem Rekod:
  • Memastikan sistem rekod perubatan sentiasa dikemaskini dan berfungsi dengan baik.
  • Contoh: Melakukan semakan rutin pada sistem elektronik untuk mengelakkan sebarang masalah teknikal yang boleh mengganggu proses rawatan.
 6. Koordinasi dengan Bahagian Lain:
  • Bekerjasama dengan bahagian lain seperti IT, pentadbiran, dan unit rawatan untuk memastikan aliran kerja yang lancar.
  • Contoh: Mengadakan mesyuarat bulanan dengan jabatan IT untuk membincangkan peningkatan sistem pengurusan rekod perubatan.
 7. Latihan dan Pembimbingan:
  • Melatih kakitangan baru mengenai prosedur pengurusan rekod perubatan.
  • Contoh: Mengadakan sesi latihan kepada pegawai perubatan baru mengenai penggunaan sistem rekod elektronik hospital.
 8. Audit dan Penilaian Rekod:
  • Melaksanakan audit berkala untuk memastikan rekod perubatan diselenggara dengan baik.
  • Contoh: Menyemak 10% daripada rekod pesakit secara rawak setiap bulan untuk memastikan kualiti dan ketepatan rekod.
 9. Pengurusan Aduan:
  • Mengendalikan dan menyelesaikan aduan berkaitan rekod perubatan daripada pesakit atau kakitangan.
  • Contoh: Menyiasat aduan pesakit tentang kehilangan rekod perubatan mereka dan mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan.
 10. Pembangunan Dasar dan Prosedur:
  • Membangunkan dan mengemas kini dasar dan prosedur pengurusan rekod perubatan.
  • Contoh: Menyediakan manual prosedur pengendalian rekod perubatan yang baru mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kepentingan Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan) dalam Pentadbiran Moden Kerajaan

Kerahsiaan dan Keselamatan Maklumat

Menjaga kerahsiaan dan keselamatan rekod perubatan pesakit adalah penting untuk memastikan maklumat sensitif pesakit dilindungi daripada akses yang tidak sah. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pesakit terhadap sistem kesihatan.

Kecekapan dalam Rawatan Kesihatan

Rekod perubatan yang teratur dan mudah diakses membantu doktor dan kakitangan kesihatan membuat keputusan rawatan yang tepat dan cepat. Ini meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan kesihatan yang diberikan.

Penyelidikan dan Perancangan Kesihatan

Data kesihatan yang dikumpul dan dianalisis oleh pegawai ini menyediakan asas yang kukuh untuk penyelidikan dan perancangan kesihatan. Ini membantu dalam pembangunan polisi kesihatan yang lebih baik dan berkesan.

Kepatuhan kepada Peraturan dan Piawaian

Penolong Pegawai Tadbir N29 memastikan bahawa pengurusan rekod perubatan mematuhi peraturan dan piawaian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kesihatan. Ini penting untuk menjaga integriti dan kualiti sistem kesihatan.

Pembangunan Profesionalisme dan Kompetensi

Dengan menjalankan latihan dan pembimbingan, pegawai ini membantu dalam pembangunan profesionalisme dan kompetensi kakitangan kesihatan. Ini memastikan bahawa semua kakitangan mampu mengurus rekod perubatan dengan baik.

Kesimpulannya, Penolong Pegawai Tadbir N29 (Rekod Perubatan) adalah tulang belakang kepada pengurusan rekod perubatan yang efisien dan berkesan.

Tugas dan tanggungjawab mereka memastikan bahawa maklumat perubatan yang penting diurus dengan teliti, selamat, dan tepat, memberikan sumbangan besar kepada keberkesanan sistem kesihatan kerajaan.

You might also like
close-image