Info Kerjaya Malaysia

Contoh Soalan Psikometrik Jururawat U29 KKM

900

Peperiksaan Psikometrik Jururawat U29 adalah set ujian yang digunakan untuk menilai calon untuk jawatan Jururawat U29 bagi peperiksaan bertarikh 28 Mei 2024. Ujian ini biasanya melibatkan soalan-soalan yang dirancang untuk mengukur kecenderungan atau sifat yang menunjukkan sama ada seorang calon sesuai dengan jawatan Jururawat KKM atau tidak.

Anda tahu tak apa yang disoal dalam peperiksaan psikometrik Jururawat U29? Skop soalan bagaimana yang disoal? Kaedah penilaian exam pula bagaimana? Bagaimana pula kriteria lulus peperiksaan Jururawat ? Banyak bukan persoalan anda sebagai calon.

Tak pasti! Kurang jelas! Tak Pernah Jawab Exam!! Saya Baru Grad!!!

Mungkin ini antara masalah bagi calon pertama kali terlibat dalam peperiksaan kemasukan jawatan kerajaan. Tak mengapa kerana ianya bukan masalah anda seorang, ramai lagi mempunyai masalah serupa. Di bawah admin kongsikan beberapa soalan untuk rujukan anda calon peperiksaan Jururawat .

Moga menjadi rujukan untuk anda menjawab peperiksaan nanti.

APA ITU UJIAN PSIKOMETRIK?

Menurut Portal SPA Malaysia;

Ujian psikometrik dirancang untuk mengukur trait-trait individu berdasarkan keserasian individu terhadap pekerjaan (job-fit), organisasi (organization-fit), serta sifat kerja berpasukan (team-fit).

Berikut adalah beberapa elemen penilaian dalam ujian psikometrik:

 • Kepimpinan: Kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan orang lain.
 • Kebolehan Sosial: Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.
 • Komunikasi: Kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi.
 • Toleransi: Kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan.
 • Kerjasama: Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
 • Kestabilan Emosi: Kemampuan untuk mengendalikan emosi dalam berbagai situasi.
 • Integriti: Adanya nilai-nilai moral dan etika yang kuat.
 • Disiplin: Kemampuan untuk mengikuti aturan dan prosedur.
 • Kejujuran: Sifat jujur dan dapat dipercaya

Data-data penilaian diperolehi melalui kaedah laporan kendiri (self-report) iaitu individu perlu menjawab jujur dan memberikan jawapan yang paling tepat mengenai dirinya.

Melalui respon atau jawapan yang telah diberikan oleh calon, sistem komputer akan memproses dan menganalisis data-data jawapan untuk dipadankan dengan kesesuaian seseorang calon dengan ciri-ciri dan kompetensi yang piawai pada sesuatu jenis jawatan.

Tahukah anda SPA menggunapakai kaedah penilaian yang holistik bagi tujuan menilai aspek sikap, pengetahuan, kompetensi, kemahiran serta personaliti calon-calon untuk menentukan kesesuaian individu bagi tujuan lantikan sesuatu jawatan.

Di antara kaedah ujian yang digunakan adalah ujian psikometrik, ujian pengetahuan dan kemahiran kerja, ujian kompetensi serta temu duga. Itu antara kaedah penilaian yang digunakan untuk menyisihkan calon layak menjawat sesuatu jawatan dan tidak.

Calon yang pernah berkali-kali lalui ujian psikometrik tetapi susah nak lulus mesti tertanya-tanya kan macam mana nak lulus ujian ini? Anda sebagai calon peperiksaan kerajaan tentu dah tahu mengenai kaedah ini bukan? Jika belum sila baca perkongsian ini.

Seperti yang kita tahu, ujian psikometrik adalah untuk melihat keperibadian calon. Namun adakah ujian psikometrik ada status lulus dan gagal?

ADAKAH UJIAN PSIKOMETRIK ADA STATUS LULUS & GAGAL?

Sama juga seperti penilaian temu duga, kejayaan atau kegagalan individu dalam ujian ini bergantung kepada:

 • kejujuran seseorang individu melaporkan tentang dirinya dalam memberikan reaksi mengenai sesuatu perkara yang ditanyakan,
 • di mana aspek kebolehpercayaan dan kesahan maklumat yang diberikan menjadi sebahagian daripada asas penilaian dalam ujian.

Oleh kerana bilangan calon yang memohon sesuatu jawatan itu adalah besar bilangannya, penentuan calon lulus dalam urusan ujian psikometrik juga mengambil kira bilangan calon yang akan dipanggil ke peringkat temu duga iaitu:

 • berdasarkan nisbah bilangan kekosongan jawatan dengan bilangan yang ditetapkan untuk dipanggil ke peringkat temu duga,
 • contohnya jika kekosongan ialah 20, maka bilangan calon yang berjaya dipanggil ke peringkat temu duga adalah 200 orang (1:10) iaitu yang terbaik berdasarkan merit skor semua calon yang menduduki ujian.

KAEDAH PENILAIAN UJIAN PSIKOMETRIK

Bagi konsep ujian psikometrik (penilaian personaliti/kompetensi), ia direkabentuk untuk:

 • Mengukur trait-trait individu berasaskan keserasian individu terhadap pekerjaan (job-fit), organisasi (organization-fit) serta sifat kerja berpasukan (team-fit).

Data-data penilaian diperolehi melalui kaedah laporan kendiri (self-report) iaitu individu perlu:

 • Menjawab jujur dan memberikan jawapan yang paling tepat mengenai dirinya.

Kaedah ini sama dengan proses temu duga berasaskan kompetensi, cuma yang membezakannya ialah penemuduga akan menyoal secara verbal kepada calon dengan menggunakan soalan-soalan yang piawai yang telah disediakan, manakala ujian psikometrik meminta calon sendiri menjawab secara laporan kendiri (self-report) dengan memberikan respon kepada soalan-soalan atau kenyataan yang telah disediakan secara paparan komputer. Melalui respon atau jawapan yang telah diberikan oleh calon:

 • Sistem komputer akan memproses dan menganalisis data-data jawapan untuk dipadankan dengan kesesuaian seseorang calon dengan ciri-ciri dan kompetensi yang piawai pada sesuatu jenis jawatan.

TUJUAN UJIAN JURURAWAT DIADAKAN

Tujuan utama Ujian Jururawat U29 diadakan adalah untuk mengukur Personaliti dan Sahsiah seseorang calon sebelum layak di panggil untuk menghadiri temuduga atau menjawat sesuatu jawatan.

Ujian ini dikenali juga dengan Ujian Psikologi SPA, Ujian Sahsiah dan Minat atau Ujian Penaksiran Personaliti SPA. Tujuannya jelas, ingin memilih calon yang mempunyai daya pemikiran yang sesuai dengan jawatan yang akan di jawat nanti.

Ujian Jururawat U29 (Ujian Psikologi SPA) ini merupakan salah satu Seksyen wajib jawab bagi calon Jururawat setelah Peperiksaan Jururawat kali ini diadakan secara online.

Ia merupakan Seksyen peperiksaan khas bagi menilai calon layak menjawat jawatan.

Lulus Seksyen ini juga merupakan syarat penting dalam pengambilan Jururawat U29. Berdasarkan peranan dan tugas seorang Jururawat U29 yang pelbagai, seorang calon layak perlulah mempunyai ciri kepimpinan dan pemikiran positif.

UJIAN JURURAWAT U29

Calon-calon dikehendaki menjawab item-item yang mengukur gagasan personaliti calon iaitu kepimpinan, kebolehan sosial, komunikasi, toleransi, kerjasama, kestabilan emosi, integriti, disiplin dan kejujuran.

Seksyen Ujian Jururawat dikenali juga sebagai Seksyen “Psikologi”, ia merupakan bahagian yang berkaitan dengan situasi di mana sahsiah atau personaliti diri anda akan di nilai. Dengan kata lain kecenderungan anda akan di nilai melalui set soalan yang diajukan.

Konsep ujian Psikologi sama seperti ujian Fizikal yang diadakan, ia cenderung untuk memilih calon yang layak dari segi pemikiran.

Ujian bahagian ini tidak mempunyai format yang tetap dan soalan akan ditarafkan mengikut keperluan. Untuk menjawab bahagian ini tidak seharusnya menjadi satu masalah bagi calon peperiksaan Jururawat .
Format soalan dan jawapan juga tidak tetap. Anda berkemungkinan hanya di beri 2 pilihan jawapan sama ada YA atau TIDAK, BETUL atau SALAH, SETUJU dan TIDAK SETUJU.

SKOP SOALAN UJIAN PSIKOMETRIK/PENAKSIRAN PERSONALITI SPA

Berikut merupakan skop soalan yang mungkin diajukan kepada calon;

 • Kemahiran Berfikir
 • Sikap
 • Perwatakan
 • Emosi
 • dan lain-lain
Untuk menjawab dengan baik soalan ini, anda perlu melihat refleksi diri anda dalam menjalani kehidupan seharian. Sikap anda, cara pemikiran, tindakan anda terhadap diri dan sekeliling perlu mencerminkan pemikiran POSITIF.

JURURAWAT DI MALAYSIA

Jururawat adalah tulang belakang sistem penjagaan kesihatan di Malaysia. Mereka memainkan peranan penting dalam memberikan rawatan dan sokongan kepada pesakit di hospital, klinik, dan pusat kesihatan.

Jururawat U29 adalah golongan profesional yang terlatih dan berlesen untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan kesihatan.

Artikel ini akan memberikan penerangan tentang tugas jururawat dan contoh soalan psikometrik yang berkaitan dengan tugas mereka.

TERAS UTAMA PENILAIAN UJIAN PSIKOMETRIK JURURAWAT U29

Dalam ujian psikometrik SPA Malaysia, terdapat beberapa teras utama yang dinilai untuk memastikan calon mempunyai sifat-sifat dan personaliti yang sesuai dengan keperluan jawatan dalam perkhidmatan awam. Teras-teras utama dalam ujian psikometrik SPA Malaysia adalah:

 1. Sikap Positif: Menilai sikap dan pandangan calon terhadap situasi kerja yang berbeza. Ini termasuk keupayaan untuk melihat aspek positif dalam tugas-tugas yang mencabar dan menunjukkan semangat yang tinggi dalam menghadapi tekanan kerja.
 2. Integriti dan Etika Kerja: Mengukur tahap integriti dan etika kerja calon. Ini penting untuk memastikan calon bersikap jujur, amanah, dan mempunyai prinsip moral yang kukuh dalam melaksanakan tanggungjawab mereka.
 3. Kerja Berpasukan: Menilai kemampuan calon untuk bekerja dalam satu pasukan. Ini termasuk keupayaan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerjasama dengan rakan sekerja, dan menyumbang kepada pencapaian matlamat bersama.
 4. Kepimpinan: Menilai potensi kepimpinan calon. Teras ini melihat keupayaan calon untuk memimpin, memberi arahan, dan membuat keputusan yang efektif.
 5. Motivasi Diri: Mengukur tahap motivasi dan dorongan diri calon untuk mencapai kejayaan dalam kerjaya mereka. Ini termasuk keupayaan untuk menetapkan dan mencapai matlamat peribadi dan profesional.
 6. Kemahiran Penyelesaian Masalah: Mengukur keupayaan calon untuk mengenal pasti masalah, menganalisis situasi, dan mencari penyelesaian yang efektif.
 7. Ketekunan dan Keazaman: Menilai tahap ketekunan dan keazaman calon dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, walaupun berhadapan dengan kesukaran dan cabaran.

TUGAS JURURAWAT U29

Tugas jururawat merangkumi pelbagai aspek penjagaan pesakit, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. Penjagaan Pesakit: Memberikan rawatan dan penjagaan harian kepada pesakit, termasuk pengurusan ubat, pemantauan tanda-tanda vital, dan bantuan dengan aktiviti harian.
 2. Pendidikan Kesihatan: Memberikan pendidikan kepada pesakit dan keluarga mereka mengenai keadaan kesihatan, rawatan yang diperlukan, dan langkah pencegahan penyakit.
 3. Pengurusan Rekod: Merekod dan mengurus maklumat kesihatan pesakit dengan tepat dan teratur.
 4. Kerjasama Antara Profesional Kesihatan: Bekerjasama dengan doktor, ahli farmasi, dan profesional kesihatan lain untuk memastikan rawatan yang berkesan dan menyeluruh.
 5. Sokongan Emosi: Memberikan sokongan emosi kepada pesakit dan keluarga mereka dalam menghadapi penyakit dan rawatan.

JENIS SOALAN PSIKOMETRIK BERKAITAN TUGAS JURURAWAT

Soalan psikometrik untuk jururawat U29 biasanya merangkumi beberapa jenis ujian untuk menilai kemahiran, keupayaan kognitif, dan sifat peribadi calon. Berikut adalah beberapa jenis soalan yang biasa:

 1. Soalan Situasi: Menilai bagaimana calon mengendalikan situasi yang berbeza dalam kerja mereka.
 2. Soalan Kemahiran Berfikir: Menguji keupayaan calon dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
 3. Soalan Penilaian Peribadi: Menilai sifat peribadi calon seperti empati, ketahanan, dan kecekapan.
 4. Soalan Pengetahuan: Menguji pengetahuan calon mengenai prosedur perubatan dan penjagaan kesihatan.

CONTOH SOALAN UJIAN JURURAWAT SPA

Penilaian keperibadian dalam peperiksaan psikometrik adalah penting untuk menilai kecenderungan, sikap, dan keperibadian calon yang memohon jawatan sebagai jururawat U29.

Soalan-soalan ini bertujuan untuk memahami bagaimana calon berfikir, bertindak, dan berinteraksi dalam pelbagai situasi kerja.

Berikut adalah 30 contoh soalan penilaian keperibadian yang unik dan menarik, bersama dengan jawapan paling tepat bagi setiap soalan.

CONTOH SOALAN PSIKOMETRIK JURURAWAT

 1. Anda lebih suka bekerja dalam pasukan berbanding bekerja bersendirian.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 2. Anda merasa selesa dalam situasi di mana anda perlu membuat keputusan dengan cepat.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 3. Anda suka mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 4. Anda mudah menyesuaikan diri dalam persekitaran kerja yang baru.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 5. Anda sering merancang aktiviti anda dengan teliti sebelum melaksanakannya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 6. Anda merasa yakin dalam kemampuan anda untuk mengatasi tekanan kerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 7. Anda mudah berasa marah apabila menghadapi kritikan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: A
 8. Anda sering berasa cemas apabila berdepan dengan situasi yang tidak dijangka.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: A
 9. Anda cenderung untuk berusaha melebihi jangkaan apabila diberikan tugasan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 10. Anda gemar membantu rakan sekerja yang memerlukan bantuan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 11. Anda lebih suka mengikut arahan daripada memberi arahan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: A
 12. Anda mudah berasa tertekan apabila bekerja dalam situasi yang sibuk.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: A
 13. Anda cenderung untuk berkomunikasi dengan jelas dan berkesan dengan pesakit dan rakan sekerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 14. Anda sering merasa tidak sabar apabila menunggu keputusan penting.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: A
 15. Anda suka menerima maklum balas yang membina tentang kerja anda.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 16. Anda cenderung untuk berfikir secara logik dan analitikal apabila menyelesaikan masalah.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 17. Anda mudah terpengaruh dengan emosi dalam membuat keputusan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: A
 18. Anda lebih suka bekerja dalam suasana yang tenang dan teratur.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 19. Anda cenderung untuk merancang masa anda dengan berkesan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: A
 20. Anda mudah berasa kecewa apabila sesuatu tidak berjalan seperti yang dirancang.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 21. Anda sering berasa teruja untuk belajar perkara baru.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 22. Anda lebih suka menyelesaikan tugas satu demi satu berbanding melakukan banyak tugas serentak.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 23. Anda mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam jadual kerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 24. Anda sering berusaha untuk memperbaiki prestasi kerja anda.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 25. Anda cenderung untuk bekerja dengan penuh tumpuan dan dedikasi.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 26. Anda lebih suka menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang kreatif.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 27. Anda merasa lebih yakin apabila bekerja dengan prosedur yang jelas dan teratur.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 28. Anda cenderung untuk mengekalkan sikap positif walaupun dalam situasi yang mencabar.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 29. Anda sering mencari jalan untuk meningkatkan keberkesanan kerja anda.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E
 30. Anda lebih suka bekerja dengan rutin yang tetap daripada rutin yang berubah-ubah.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: A

Soalan-soalan ini bertujuan untuk menilai bagaimana anda sebagai calon Jururawat U29 berinteraksi dengan persekitaran kerja anda, bagaimana anda menguruskan tekanan dan perubahan, serta bagaimana anda berkolaborasi dengan orang lain. Penilaian keperibadian ini penting untuk memastikan bahawa anda mempunyai sifat-sifat yang sesuai untuk menjalankan tugas dengan berkesan dan memberikan penjagaan yang terbaik kepada pesakit.

Untuk persiapan peperiksaan, pastikan anda menjawab soalan-soalan ini dengan jujur dan pertimbangkan bagaimana setiap soalan mencerminkan sikap dan keperibadian anda dalam situasi kerja yang berbeza. Latihan yang konsisten dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri akan membantu anda untuk berjaya dalam penilaian psikometrik ini.

PANDUAN PEPERIKSAAN JURURAWAT U29 SPA

Rujukan ini telah disesuaikan dengan format terkini peperiksaan online SPA setiap tahun. Khas untuk peperiksaan kemasukan jawatan kerajaan, rujukan ini dihasilkan khas untuk membantu persediaan anda. Antara yang dimuatkan dalam rujukan psikometrik ini ialah;

 • Nota Ringkas untuk jimat masa persediaan anda
 • Contoh Soalan & Jawapan untuk melazimkan anda dengan format Psikometrik U29

Untuk maklumat lanjut pastikan anda terus ke laman jualan di bawah untuk preview kandungan. Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi Jururawat U29 nanti.

Lakukan terus pembelian di bawah atau daftar dan tunggu hebahan dari kami ke email anda.

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Jururawat U29, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Jururawat U29.

FAQs Berkaitan Soalan Psikometrik Jururawat U29

1. Apakah itu Soalan Psikometrik Jururawat U29 SPA Malaysia?

Soalan psikometrik adalah soalan yang direka untuk menilai keperibadian, sikap, dan kompetensi calon untuk jawatan tertentu. Bagi Jururawat U29 SPA Malaysia, soalan psikometrik membantu menentukan sama ada calon mempunyai sifat-sifat yang sesuai untuk menjalankan tugas dengan berkesan dan memberikan penjagaan yang terbaik kepada pesakit.

2. Mengapa Penilaian Keperibadian Penting dalam Peperiksaan Psikometrik Jururawat U29?

Penilaian keperibadian penting kerana ia membantu mengenal pasti sikap dan tingkah laku calon dalam persekitaran kerja. Ini termasuk bagaimana calon menguruskan tekanan, berinteraksi dengan rakan sekerja, dan menangani situasi kecemasan, yang semuanya kritikal dalam bidang kejururawatan.

3. Apakah Jenis-Jenis Soalan Penilaian Keperibadian yang Mungkin Ditanya?

Jenis-jenis soalan penilaian keperibadian yang mungkin ditanya termasuk soalan tentang keselesaan bekerja dalam pasukan, kebolehan membuat keputusan cepat, kecenderungan mengambil inisiatif, kemampuan menyesuaikan diri, dan sikap terhadap kritikan dan tekanan.

4. Bagaimana Cara Terbaik Menjawab Soalan Penilaian Keperibadian?

Cara terbaik untuk menjawab soalan penilaian keperibadian adalah dengan jujur dan mempertimbangkan bagaimana setiap soalan mencerminkan sikap dan keperibadian anda dalam situasi kerja yang berbeza. Jawapan yang jujur akan memberikan gambaran yang lebih tepat tentang keperibadian anda kepada penilai.

5. Bolehkah Anda Memberi Contoh Soalan Penilaian Keperibadian untuk Jururawat U29?

Ya, berikut adalah contoh soalan penilaian keperibadian:

 • Anda lebih suka bekerja dalam pasukan berbanding bekerja bersendirian.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: D

6. Apakah Manfaat Latihan Menjawab Soalan Psikometrik?

Latihan menjawab soalan psikometrik membantu anda memahami format dan jenis soalan yang mungkin ditanya. Ia juga membantu meningkatkan keyakinan diri dan memastikan anda lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan sebenar.

7. Bagaimana Soalan Psikometrik Membantu dalam Pemilihan Jururawat U29?

Soalan psikometrik membantu dalam pemilihan dengan mengenal pasti calon yang mempunyai keperibadian, sikap, dan kompetensi yang sesuai untuk jawatan jururawat. Ini memastikan bahawa calon yang dipilih mampu memberikan penjagaan yang berkualiti tinggi kepada pesakit.

8. Apakah Langkah-Langkah untuk Bersedia Menghadapi Peperiksaan Psikometrik Jururawat U29?

Langkah-langkah untuk bersedia termasuk:

 • Memahami format peperiksaan dan jenis soalan yang mungkin ditanya.
 • Melakukan latihan dengan menjawab soalan-soalan contoh.
 • Mengambil masa untuk refleksi diri dan mengenali keperibadian serta sikap anda dalam situasi kerja.
 • Menjaga kesihatan mental dan fizikal supaya berada dalam keadaan terbaik semasa peperiksaan.

9. Adakah Soalan Psikometrik Sama untuk Semua Calon?

Soalan psikometrik mungkin berbeza-beza bergantung kepada jawatan yang dipohon. Namun, tujuannya tetap sama iaitu untuk menilai keperibadian, sikap, dan kompetensi calon.

10. Bagaimana Soalan Psikometrik Dinilai?

Soalan psikometrik dinilai berdasarkan konsistensi jawapan anda dengan sifat-sifat yang dicari untuk jawatan tersebut. Ini termasuk bagaimana jawapan anda menunjukkan keupayaan anda untuk bekerja dalam pasukan, menguruskan tekanan, dan berinteraksi dengan rakan sekerja serta pesakit

11. Ada Panduan Peperiksaan Psikometrik Jururawat?

Dibawah  merupakan  panduan yang pihak kami  syorkan untuk  anda  dapatkan  sebagai  rujukan.

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Jururawat U29, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Jururawat U29.

Kerjaya Pilihan Editor

close-image