Info Kerjaya Malaysia

Contoh Soalan Peperiksaan REQT Sarawak (Dengan Jawapan & Penerangan)

Peperiksaan REQT Sarawak, atau Sarawak State Civil Service Online Recruitment Entry Qualification Test, adalah satu ujian dalam talian yang direka untuk menilai kelayakan calon yang ingin menyertai perkhidmatan awam negeri Sarawak.

Peperiksaan ini memainkan peranan penting dalam proses pengambilan pekerja kerana ia memastikan bahawa calon yang layak dan berpotensi sahaja yang dipilih untuk perkhidmatan awam. Ujian ini merangkumi pelbagai bidang pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berkhidmat dengan cekap dan efektif dalam sektor awam.

Peperiksaan REQT Sarawak merupakan salah satu langkah penting dalam proses pengambilan calon untuk jawatan dalam perkhidmatan awam di negeri Sarawak. Ia bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan, kemahiran, dan kecekapan calon dalam pelbagai bidang yang relevan dengan tanggungjawab perkhidmatan awam.

Artikel ini akan mengupas secara terperinci mengenai Peperiksaan REQT Sarawak, termasuk tujuan, format, objektif, kandungan, serta contoh-contoh soalan beserta jawapan dan penerangan.

Apakah Itu Peperiksaan REQT Sarawak

Peperiksaan REQT Sarawak (Recruitment Examination and Qualification Test) adalah ujian yang direka untuk menilai kebolehan dan pengetahuan calon yang memohon untuk menyertai perkhidmatan awam di Sarawak. Ujian ini merangkumi pelbagai topik penting yang berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawab dalam perkhidmatan awam. Peperiksaan ini adalah salah satu langkah awal dalam proses pemilihan calon yang layak dan berkebolehan untuk jawatan-jawatan tersebut.

Tujuan Peperiksaan REQT Sarawak Diadakan

Tujuan utama Peperiksaan REQT Sarawak diadakan adalah untuk memastikan bahawa calon-calon yang terpilih memiliki pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam perkhidmatan awam dengan berkesan. Antara tujuan khususnya termasuk:

 • Menilai Pengetahuan Am Calon: Ujian ini menilai tahap pengetahuan am calon dalam pelbagai bidang penting seperti sejarah, geografi, perlembagaan, dan teknologi maklumat.
 • Menilai Kemahiran Bahasa: Ujian ini juga menguji kecekapan calon dalam kedua-dua Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, yang merupakan bahasa utama yang digunakan dalam urusan rasmi di Sarawak.
 • Menilai Kemahiran Berfikir: Soalan-soalan dalam ujian ini direka untuk menilai kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal calon, yang penting untuk membuat keputusan yang berkesan dalam perkhidmatan awam.
 • Menentukan Kesesuaian Calon: Peperiksaan ini membantu memastikan hanya calon yang benar-benar layak dan sesuai dipilih untuk mengisi jawatan dalam perkhidmatan awam.

Format Peperiksaan Ujian REQT Sarawak

Peperiksaan REQT Sarawak terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu:

 1. 45 Soalan Objektif Bahasa Melayu
 2. 45 Soalan Objektif Bahasa Inggeris

Setiap bahagian mengandungi 45 soalan objektif, menjadikan keseluruhan peperiksaan terdiri daripada 90 soalan. Calon diberi masa selama 1 Jam 30 Minit untuk menjawab semua soalan dalam peperiksaan ini.

Objektif Peperiksaan REQT Sarawak

Objektif utama Peperiksaan REQT Sarawak adalah untuk:

 • Menilai Kelayakan Calon: Menilai kelayakan calon untuk mengisi jawatan dalam perkhidmatan awam berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang diuji.
 • Mengukur Kecekapan Bahasa: Mengukur kecekapan calon dalam menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam urusan rasmi.
 • Mengenalpasti Kemahiran Berfikir: Mengenalpasti kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal calon, yang penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam perkhidmatan awam.
 • Memastikan Integriti dan Etika: Memastikan calon memahami dan mematuhi nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam perkhidmatan awam.

Kandungan Ujian Peperiksaan Online REQT Sarawak

Peperiksaan ini merangkumi pelbagai topik yang penting untuk calon-calon perkhidmatan awam di Sarawak. Berikut adalah topik-topik utama yang diuji:

 1. Sejarah Sarawak: Pengetahuan mengenai sejarah penting negeri Sarawak, termasuk peristiwa, tokoh-tokoh, dan perkembangan sejarah yang signifikan.
 2. Geografi Sarawak: Pengetahuan mengenai geografi fizikal dan politik Sarawak, termasuk lokasi, sumber alam, iklim, dan ciri-ciri geografi yang unik.
 3. Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital: Kefahaman mengenai perkembangan teknologi maklumat, kesan teknologi digital dalam ekonomi, serta penggunaan teknologi dalam perkhidmatan awam.
 4. Pengiraan: Kemahiran asas dalam matematik dan pengiraan yang relevan dengan tugas-tugas pentadbiran dan pengurusan.
 5. Perlembagaan: Pengetahuan mengenai perlembagaan negeri Sarawak dan Malaysia, undang-undang asas, dan hak-hak serta tanggungjawab warganegara.
 6. Perkhidmatan Awam Sarawak: Kefahaman mengenai struktur, fungsi, dan tanggungjawab perkhidmatan awam di Sarawak.
 7. Kerajaan Tempatan: Pengetahuan mengenai peranan dan fungsi kerajaan tempatan di Sarawak, termasuk pentadbiran dan pengurusan komuniti.
 8. Nilai: Pemahaman mengenai nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam perkhidmatan awam, seperti integriti, amanah, dan tanggungjawab.

Jadi penilaian peperiksaan nanti akan berkisar mengenai topik-topik di atas. Berikut antara contoh soalan peperiksaan REQT Sarawak yang anda boleh jadikan rujukan awal.

Contoh Soalan Peperiksaan REQT Sarawak (Dengan Jawapan dan Penerangan Lengkap Bagi Setiap Jawapan)

Sejarah Sarawak

 1. Siapakah Raja Putih pertama yang memerintah Sarawak?
  • A. James Brooke
  • B. Charles Brooke
  • C. Vyner Brooke
  • D. Henry Brooke
  • E. Anthony Brooke
  • Jawapan: A. James Brooke
  • Penerangan: James Brooke adalah Raja Putih pertama yang memerintah Sarawak pada tahun 1841 setelah membantu Sultan Brunei menumpaskan pemberontakan. Charles Brooke, Vyner Brooke, Henry Brooke, dan Anthony Brooke adalah keturunan beliau yang juga terlibat dalam pemerintahan Sarawak pada masa yang berbeza.
 2. Bilakah Sarawak menjadi sebahagian daripada Malaysia?
  • A. 1957
  • B. 1960
  • C. 1963
  • D. 1965
  • E. 1970
  • Jawapan: C. 1963
  • Penerangan: Sarawak menyertai Malaysia pada 16 September 1963, bersama-sama dengan Sabah, Singapura (kemudiannya keluar pada tahun 1965), dan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Tahun-tahun lain tidak berkaitan dengan penyertaan Sarawak dalam Malaysia.
 3. Apakah peristiwa penting yang berlaku di Sarawak pada tahun 1946?
  • A. Penyerahan Sarawak kepada British
  • B. Pembentukan Malaysia
  • C. Pengisytiharan Merdeka
  • D. Perjanjian Pangkor
  • E. Pemberontakan Komunis
  • Jawapan: A. Penyerahan Sarawak kepada British
  • Penerangan: Pada tahun 1946, Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British, menjadikan Sarawak sebuah koloni British sehingga mencapai kemerdekaan melalui pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Peristiwa lain tidak berlaku pada tahun tersebut atau tidak berkaitan dengan Sarawak.

Geografi Sarawak

 1. Sungai manakah yang terpanjang di Sarawak?
  • A. Sungai Rajang
  • B. Sungai Baram
  • C. Sungai Sarawak
  • D. Sungai Limbang
  • E. Sungai Sadong
  • Jawapan: A. Sungai Rajang
  • Penerangan: Sungai Rajang adalah sungai terpanjang di Sarawak dan juga di Malaysia, dengan panjang kira-kira 563 km. Sungai Baram, Sungai Sarawak, Sungai Limbang, dan Sungai Sadong adalah sungai-sungai lain di Sarawak tetapi tidak sepanjang Sungai Rajang.
 2. Apakah ibu negeri Sarawak?
  • A. Sibu
  • B. Miri
  • C. Bintulu
  • D. Kuching
  • E. Limbang
  • Jawapan: D. Kuching
  • Penerangan: Kuching adalah ibu negeri Sarawak dan pusat pentadbiran serta komersial utama di negeri ini. Sibu, Miri, Bintulu, dan Limbang adalah bandar-bandar lain di Sarawak tetapi bukan ibu negeri.
 3. Gunung apakah yang tertinggi di Sarawak?
  • A. Gunung Kinabalu
  • B. Gunung Mulu
  • C. Gunung Santubong
  • D. Gunung Murud
  • E. Gunung Silabur
  • Jawapan: D. Gunung Murud
  • Penerangan: Gunung Murud adalah gunung tertinggi di Sarawak dengan ketinggian 2,423 meter. Gunung Kinabalu adalah gunung tertinggi di Malaysia tetapi terletak di Sabah. Gunung Mulu, Gunung Santubong, dan Gunung Silabur adalah gunung-gunung lain di Sarawak tetapi tidak setinggi Gunung Murud.

Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital

 1. Apakah maksud e-kerajaan dalam konteks perkhidmatan awam?
  • A. Penggunaan teknologi digital untuk urusan perniagaan
  • B. Penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan
  • C. Penggunaan teknologi digital dalam pengurusan kerajaan
  • D. Penggunaan teknologi maklumat dalam perubatan
  • E. Penggunaan teknologi digital untuk hiburan
  • Jawapan: C. Penggunaan teknologi digital dalam pengurusan kerajaan
  • Penerangan: E-kerajaan merujuk kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam, mempercepatkan proses pentadbiran, dan meningkatkan keterbukaan serta keberkesanan kerajaan. Pilihan lain adalah berkaitan dengan bidang yang berbeza.
 2. Apakah manfaat utama penggunaan teknologi maklumat dalam perkhidmatan awam?
  • A. Meningkatkan kos operasi
  • B. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan
  • C. Mengurangkan interaksi dengan rakyat
  • D. Menghapuskan keperluan latihan
  • E. Mengurangkan penggunaan teknologi
  • Jawapan: B. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan
  • Penerangan: Penggunaan teknologi maklumat dalam perkhidmatan awam boleh meningkatkan kecekapan operasi, mempercepatkan penyampaian perkhidmatan, mengurangkan kos, dan meningkatkan akses kepada maklumat serta interaksi dengan rakyat. Pilihan lain adalah tidak relevan atau bertentangan dengan tujuan teknologi maklumat.
 3. Apakah kesan utama ekonomi digital terhadap perniagaan tradisional?
  • A. Mengurangkan persaingan
  • B. Meningkatkan kos operasi
  • C. Menghapuskan keperluan perkhidmatan digital
  • D. Meningkatkan akses kepada pasaran global
  • E. Mengurangkan penggunaan teknologi
  • Jawapan: D. Meningkatkan akses kepada pasaran global
  • Penerangan: Ekonomi digital membolehkan perniagaan tradisional untuk mengembangkan jangkauan mereka melalui platform dalam talian, memperluas akses kepada pasaran global, dan meningkatkan daya saing dengan penggunaan teknologi digital. Pilihan lain adalah tidak tepat kerana ekonomi digital biasanya menggalakkan persaingan dan penggunaan teknologi.

Pengiraan

 1. Jika harga seunit barang adalah RM15 dan seseorang membeli 5 unit, berapakah jumlah bayaran yang perlu dibuat?
  • A. RM50
  • B. RM60
  • C. RM70
  • D. RM75
  • E. RM80
  • Jawapan: D. RM75
  • Penerangan: Pengiraan dilakukan dengan mengalikan harga seunit (RM15) dengan bilangan unit yang dibeli (5), iaitu RM15 x 5 = RM75. Pilihan lain adalah hasil pengiraan yang salah.
 2. Apakah hasil tambah bagi 45 dan 37?
  • A. 72
  • B. 82
  • C. 92
  • D. 102
  • E. 112
  • Jawapan: B. 82
  • Penerangan: Pengiraan dilakukan dengan menambah dua nombor tersebut, iaitu 45 + 37 = 82. Pilihan lain adalah hasil tambah yang salah.
 3. Jika kadar faedah tahunan untuk simpanan adalah 3%, berapakah jumlah faedah yang diperoleh dari simpanan sebanyak RM2000 selepas satu tahun?
  • A. RM30
  • B. RM50
  • C. RM60
  • D. RM70
  • E. RM80
  • Jawapan: C. RM60
  • Penerangan: Pengiraan dilakukan dengan mengalikan jumlah simpanan (RM2000) dengan kadar faedah (3%), iaitu RM2000 x 0.03 = RM60. Pilihan lain adalah hasil pengiraan yang salah.

Perlembagaan

 1. Bilakah Perlembagaan Malaysia mula berkuat kuasa?
  • A. 1948
  • B. 1957
  • C. 1963
  • D. 1965
  • E. 1970
  • Jawapan: B. 1957
  • Penerangan: Perlembagaan Malaysia mula berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957, serentak dengan pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tahun-tahun lain tidak berkaitan dengan permulaan Perlembagaan Malaysia.
 2. Apakah yang dimaksudkan dengan “Hak Asasi” dalam Perlembagaan Malaysia?
  • A. Hak yang diberikan oleh kerajaan
  • B. Hak yang boleh dipindah milik
  • C. Hak yang dimiliki oleh semua warganegara
  • D. Hak yang diberikan oleh majikan
  • E. Hak yang dimiliki oleh individu tertentu
  • Jawapan: C. Hak yang dimiliki oleh semua warganegara
  • Penerangan: Hak Asasi merujuk kepada hak-hak yang dijamin kepada semua warganegara Malaysia di bawah Perlembagaan, termasuk kebebasan bersuara, hak untuk pendidikan, dan hak untuk hidup dengan aman. Pilihan lain adalah tidak tepat kerana hak asasi adalah hak universal yang dimiliki oleh semua warganegara.
 3. Siapakah yang mempunyai kuasa untuk meminda Perlembagaan Malaysia?
  • A. Perdana Menteri
  • B. Yang di-Pertuan Agong
  • C. Parlimen
  • D. Majlis Raja-Raja
  • E. Mahkamah Persekutuan
  • Jawapan: C. Parlimen
  • Penerangan: Kuasa untuk meminda Perlembagaan Malaysia terletak pada Parlimen, di mana pindaan mesti diluluskan oleh majoriti dua pertiga dari kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Pilihan lain tidak mempunyai kuasa untuk meminda Perlembagaan.

Perkhidmatan Awam Sarawak

 1. Apakah fungsi utama perkhidmatan awam di Sarawak?
  • A. Menjalankan urusan perniagaan
  • B. Menyediakan perkhidmatan kepada rakyat
  • C. Menyediakan pendidikan
  • D. Mengendalikan bank
  • E. Mengendalikan hospital swasta
  • Jawapan: B. Menyediakan perkhidmatan kepada rakyat
  • Penerangan: Perkhidmatan awam di Sarawak bertanggungjawab menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada rakyat, termasuk pentadbiran, kesihatan, pendidikan, keselamatan, dan kemudahan awam. Pilihan lain adalah fungsi sektor swasta atau khusus kepada bidang tertentu.
 2. Siapakah ketua pentadbir dalam perkhidmatan awam Sarawak?
  • A. Yang di-Pertua Negeri
  • B. Ketua Menteri
  • C. Setiausaha Kerajaan Negeri
  • D. Menteri Kewangan
  • E. Pengarah Pendidikan
  • Jawapan: C. Setiausaha Kerajaan Negeri
  • Penerangan: Setiausaha Kerajaan Negeri adalah ketua pentadbir yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan operasi harian perkhidmatan awam di Sarawak. Pilihan lain adalah jawatan yang tidak berkaitan langsung dengan pentadbiran perkhidmatan awam negeri.
 3. Apakah prinsip utama yang harus dipatuhi oleh pegawai perkhidmatan awam?
  • A. Keuntungan peribadi
  • B. Kepentingan rakyat
  • C. Kepentingan politik
  • D. Kepentingan perniagaan
  • E. Kepentingan luar negara
  • Jawapan: B. Kepentingan rakyat
  • Penerangan: Prinsip utama yang harus dipatuhi oleh pegawai perkhidmatan awam adalah memastikan kepentingan rakyat didahulukan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Pilihan lain tidak relevan dengan tanggungjawab perkhidmatan awam.

Kerajaan Tempatan

 1. Apakah tanggungjawab utama kerajaan tempatan di Sarawak?
  • A. Menyediakan perkhidmatan kesihatan
  • B. Menyediakan perkhidmatan pendidikan
  • C. Menyediakan perkhidmatan kebersihan dan kesihatan awam
  • D. Menyediakan perkhidmatan perbankan
  • E. Menyediakan perkhidmatan undang-undang
  • Jawapan: C. Menyediakan perkhidmatan kebersihan dan kesihatan awam
  • Penerangan: Kerajaan tempatan di Sarawak bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kebersihan, pengurusan sisa, kesihatan awam, dan penyelenggaraan infrastruktur awam untuk memastikan kesejahteraan komuniti. Pilihan lain adalah fungsi kerajaan persekutuan atau sektor swasta.
 2. Siapakah yang bertanggungjawab dalam pentadbiran kerajaan tempatan?
  • A. Perdana Menteri
  • B. Yang di-Pertua Negeri
  • C. Ketua Menteri
  • D. Pegawai Daerah
  • E. Ahli Majlis
  • Jawapan: D. Pegawai Daerah
  • Penerangan: Pegawai Daerah bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan operasi harian kerajaan tempatan, termasuk perancangan dan pelaksanaan dasar-dasar tempatan. Pilihan lain tidak berkaitan secara langsung dengan pentadbiran kerajaan tempatan.
 3. Apakah jenis kerajaan tempatan yang wujud di Sarawak?
  • A. Kerajaan Persekutuan dan Negeri
  • B. Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah
  • C. Kerajaan Negeri dan Daerah
  • D. Kerajaan Tempatan dan Swasta
  • E. Kerajaan Negeri dan Swasta
  • Jawapan: B. Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah
  • Penerangan: Di Sarawak, kerajaan tempatan terdiri daripada Majlis Perbandaran yang menguruskan kawasan bandar dan Majlis Daerah yang menguruskan kawasan luar bandar. Pilihan lain adalah gabungan yang tidak tepat.

Nilai

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan integriti dalam perkhidmatan awam?
  • A. Bertindak mengikut arahan
  • B. Bertindak dengan jujur dan amanah
  • C. Bertindak mengikut kepentingan peribadi
  • D. Bertindak dengan cepat
  • E. Bertindak dengan penuh keyakinan
  • Jawapan: B. Bertindak dengan jujur dan amanah
  • Penerangan: Integriti dalam perkhidmatan awam merujuk kepada amalan bertindak dengan jujur, amanah, dan beretika dalam semua urusan dan keputusan, serta memastikan tiada salah guna kuasa atau penyelewengan. Pilihan lain adalah tidak tepat atau tidak mencerminkan nilai integriti yang sebenar.
 2. Mengapa tanggungjawab adalah penting dalam perkhidmatan awam?
  • A. Untuk kepentingan peribadi
  • B. Untuk memastikan keberkesanan perkhidmatan
  • C. Untuk mematuhi arahan ketua
  • D. Untuk mendapatkan pengiktirafan
  • E. Untuk memastikan keuntungan
  • Jawapan: B. Untuk memastikan keberkesanan perkhidmatan
  • Penerangan: Tanggungjawab adalah penting dalam perkhidmatan awam kerana ia memastikan setiap pegawai menjalankan tugas mereka dengan penuh komitmen dan dedikasi, yang seterusnya meningkatkan keberkesanan dan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Pilihan lain adalah tidak relevan atau tidak sesuai dengan konsep tanggungjawab dalam perkhidmatan awam.
 3. Apakah nilai yang penting untuk menjaga hubungan baik dalam pasukan kerja?
  • A. Kompetitif
  • B. Kebersamaan
  • C. Kecenderungan
  • D. Kekayaan
  • E. Kebebasan
  • Jawapan: B. Kebersamaan
  • Penerangan: Kebersamaan adalah nilai penting dalam pasukan kerja kerana ia menggalakkan kerjasama, saling menghormati, dan sokongan antara ahli pasukan, yang membantu mencapai matlamat bersama dengan lebih berkesan. Pilihan lain adalah tidak relevan atau tidak sesuai dengan konsep hubungan baik dalam pasukan kerja.

Semoga contoh-contoh soalan ini dapat membantu calon-calon yang akan menghadapi Peperiksaan REQT Sarawak untuk lebih bersedia dan memahami jenis soalan yang mungkin akan ditanya. Peperiksaan ini bertujuan untuk memastikan hanya calon yang benar-benar layak dipilih, seterusnya memastikan keberkesanan dan integriti perkhidmatan awam di Sarawak.

Rujukan Peperiksaan Online REQT Sarawak

TEMPAH PANDUAN

Peperiksaan REQT Sarawak adalah satu ujian penting yang digunakan untuk menilai calon-calon yang berhasrat untuk bekerja dalam sektor teknikal di Sarawak. Untuk membantu calon-calon dalam membuat persediaan yang lebih baik, portal Kerjaya.Co telah mengeluarkan panduan peperiksaan yang komprehensif. Panduan ini mengandungi pelbagai sumber berguna termasuk contoh soalan lengkap dengan jawapan serta nota pengetahuan am mengenai Sarawak dan Persekutuan Malaysia.

Rujukan Peperiksaan Online REQT Sarawak disusun dengan teliti untuk memastikan calon mendapat maklumat yang diperlukan untuk berjaya dalam ujian ini. Berikut adalah kandungan utama dalam rujukan tersebut:

Soalan-soalan ini direka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang jenis-jenis soalan yang mungkin ditanya dalam peperiksaan.

 • Soalan Pengetahuan Am: Soalan-soalan yang menguji pemahaman calon tentang sejarah, geografi, dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan Sarawak dan Malaysia.
 • Soalan Kemahiran Berfikir Kritis: Soalan-soalan yang menguji kemampuan calon untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan logik dan penalaran.
 • Soalan Psikometrik: Soalan-soalan yang menilai ciri-ciri personaliti calon dan kesesuaian mereka untuk jawatan teknikal.

Setiap soalan disertakan dengan jawapan yang tepat dan penerangan yang terperinci, membantu calon untuk memahami logik dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjawab soalan dengan betul.

Selain daripada contoh soalan, rujukan ini juga mengandungi nota pengetahuan am yang komprehensif mengenai Sarawak dan Persekutuan Malaysia. Nota-nota ini merangkumi pelbagai topik penting yang perlu anda tahu untuk menghadapi peperiksaan REQT Sarawak nanti.

Nota-nota ini disusun dengan ringkas dan padat, memudahkan calon untuk menyerap maklumat dengan cepat dan berkesan.

close-image