Info Kerjaya Malaysia

20 Contoh Soalan Psikometrik Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19

Ujian psikometrik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pemilihan calon bagi jawatan Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19.

Jawatan ini memerlukan individu yang memiliki integriti tinggi, daya tahan emosi, dan keupayaan bekerja dalam situasi tekanan.

Artikel ini akan membincangkan bagaimana menjadi seorang Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 dalam perkhidmatan awam, tugas-tugas yang terlibat, peranan dalam pentadbiran kerajaan, keperluan menduduki peperiksaan psikometrik SPA, dan teras utama penilaian ujian psikometrik bagi jawatan ini.

Baca juga: 30 Contoh Soalan Psikometrik Pegawai Sains C41 Dengan Jawapan

Bagaimana Menjadi Seorang Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 Dalam Perkhidmatan Awam

Untuk menjawat jawatan Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 dalam perkhidmatan awam di Malaysia, calon perlu mengikuti beberapa langkah yang teratur dan teliti:

 1. Pendaftaran di Portal SPA: Calon perlu mendaftar di portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) dan mengisi maklumat peribadi serta butiran pendidikan yang diperlukan.
 2. Memohon Jawatan: Setelah mendaftar, calon boleh memohon jawatan Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 yang dibuka di portal SPA.
 3. Menduduki Peperiksaan Online: Calon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk menduduki peperiksaan online yang merangkumi ujian psikometrik, pengetahuan am, dan ujian bertulis.
 4. Temuduga: Calon yang lulus peperiksaan akan dipanggil untuk sesi temuduga yang dinilai oleh panel SPA.
 5. Latihan Asas: Calon yang berjaya dalam temuduga akan menjalani latihan asas di Akademi Penguatkuasaan JPJ untuk tempoh tertentu sebelum disahkan jawatan.
 6. Penempatan: Setelah tamat latihan, calon akan ditempatkan di mana-mana cawangan JPJ di seluruh negara untuk menjalankan tugas sebagai Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19.

Senarai Tugas Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19

Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 mempunyai pelbagai tugas yang perlu dilaksanakan. Berikut adalah senarai tugas dan contoh berkaitan tugas mereka:

 1. Penguatkuasaan Undang-undang Jalan Raya: Memastikan pemandu mematuhi undang-undang jalan raya, seperti memeriksa lesen memandu dan cukai jalan.
 2. Operasi Sekatan Jalan Raya: Menjalankan operasi sekatan jalan raya bagi mengesan kesalahan trafik seperti pemandu tanpa lesen atau kenderaan tanpa cukai jalan yang sah.
 3. Pemeriksaan Kenderaan: Melakukan pemeriksaan berkala terhadap kenderaan perdagangan seperti bas dan lori untuk memastikan keselamatan dan pematuhan undang-undang.
 4. Pendidikan dan Kesedaran: Memberikan ceramah dan kempen kesedaran mengenai keselamatan jalan raya kepada komuniti dan sekolah.
 5. Pengurusan Aduan: Mengurus dan menyelesaikan aduan yang diterima daripada orang awam mengenai isu berkaitan penguatkuasaan jalan raya.
 6. Penjagaan Rekod: Menguruskan rekod-rekod penguatkuasaan dan memastikan data dikemas kini dengan betul.

Peranan Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 Dalam Pentadbiran Kerajaan

Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 memainkan peranan penting dalam pentadbiran kerajaan dan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Antara peranan utama mereka adalah:

 1. Menegakkan Undang-undang: Membantu dalam menegakkan undang-undang jalan raya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
 2. Keselamatan Awam: Melindungi keselamatan awam dengan memastikan pemandu dan kenderaan mematuhi peraturan keselamatan jalan raya.
 3. Pengurusan Trafik: Membantu dalam pengurusan trafik untuk memastikan kelancaran aliran trafik di jalan raya dan mengurangkan kesesakan.
 4. Pencegahan Jenayah: Bertindak sebagai penghalang kepada kegiatan jenayah yang berkaitan dengan kenderaan seperti kecurian kereta dan penyeludupan.
 5. Penjagaan Alam Sekitar: Mengawal pencemaran udara dengan memastikan kenderaan mematuhi piawaian pelepasan gas yang ditetapkan.

Kenapa Calon Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 Perlu Menduduki Peperiksaan Psikometrik SPA

Peperiksaan psikometrik adalah penting bagi calon Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 kerana beberapa sebab munasabah:

 1. Penilaian Keperibadian: Ujian psikometrik menilai keperibadian calon untuk memastikan mereka sesuai dengan tanggungjawab dan cabaran jawatan ini.
 2. Daya Tahan Emosi: Ujian ini membantu menilai daya tahan emosi calon yang penting dalam situasi tekanan tinggi seperti operasi sekatan jalan raya.
 3. Kemahiran Interpersonal: Mengukur kemahiran interpersonal calon untuk memastikan mereka dapat berinteraksi dengan baik dengan orang awam dan rakan sekerja.
 4. Integriti dan Etika: Menilai tahap integriti dan etika kerja calon untuk memastikan mereka akan bertindak dengan jujur dan adil dalam menjalankan tugas.
 5. Kesesuaian Psikologi: Memastikan calon mempunyai kestabilan psikologi yang diperlukan untuk menghadapi pelbagai situasi dalam penguatkuasaan undang-undang.

Teras Utama Penilaian Ujian Psikometrik Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19

Ujian psikometrik untuk jawatan Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19 menilai beberapa teras utama yang penting bagi calon:

 1. Integriti dan Etika Kerja: Menilai tahap kejujuran, ketelusan, dan komitmen calon terhadap etika kerja yang tinggi.
 2. Kemahiran Berkomunikasi: Mengukur keupayaan calon untuk berkomunikasi dengan jelas dan berkesan dengan orang lain.
 3. Kemampuan Mengurus Tekanan: Menilai sejauh mana calon dapat mengurus tekanan dan tetap tenang dalam situasi kecemasan.
 4. Kerjasama Berpasukan: Mengukur keupayaan calon untuk bekerja dengan baik dalam satu pasukan dan bekerjasama dengan rakan sekerja.
 5. Motivasi Diri dan Disiplin: Menilai tahap motivasi diri dan disiplin calon untuk memastikan mereka sentiasa berdedikasi dalam menjalankan tugas.
 6. Kebolehsuaian: Mengukur kemampuan calon untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan pelbagai situasi yang tidak dijangka.

Contoh Soalan Psikometrik Pembantu Penguatkuasa JPJ

Berikut adalah senarai contoh soalan psikometrik Pembantu Penguatkuasa JPJ yang menguji pelbagai aspek seperti penilaian keperibadian, sikap, empati, kerjasama, motivasi diri, dan penilaian emosi.

Penilaian ini pula boleh berubah mengikut jenis jawatan dan situasi.

Setiap soalan mempunyai 5 pilihan jawapan (A. Sangat Tidak Setuju, B. Tidak Setuju, C. Tidak Pasti, D. Setuju, E. Sangat Setuju) dan disertakan dengan penerangan serta jawapan yang sesuai.

Soalan 1: Saya boleh mengendalikan situasi tekanan tinggi dengan tenang dan berkesan.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Pembantu Penguatkuasa JPJ sering berdepan dengan situasi tekanan tinggi, seperti operasi sekatan jalan raya. Keupayaan untuk kekal tenang dan berkesan dalam situasi tersebut adalah kritikal bagi memastikan keselamatan dan keberkesanan operasi.

Soalan 2: Saya berusaha untuk memahami peraturan dan undang-undang dengan mendalam sebelum menjalankan tugas.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Memahami peraturan dan undang-undang adalah asas kepada tugas Pembantu Penguatkuasa JPJ. Pengetahuan yang mendalam membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan betul dan berkesan, serta memberi nasihat yang tepat kepada orang awam.

Soalan 3: Saya mampu bekerjasama dengan baik dalam satu pasukan untuk mencapai matlamat bersama.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Kerjasama berpasukan adalah penting dalam operasi penguatkuasaan yang melibatkan banyak pihak. Keupayaan untuk bekerja dalam satu pasukan memastikan operasi berjalan lancar dan matlamat tercapai dengan lebih efektif.

Soalan 4: Saya sentiasa berdisiplin dalam menjalankan tugas harian.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Disiplin adalah kunci kejayaan dalam tugas sebagai Pembantu Penguatkuasa JPJ. Ia memastikan tugas dijalankan dengan konsisten dan mengikut peraturan yang ditetapkan.

Soalan 5: Saya mempunyai integriti yang tinggi dan sentiasa bertindak dengan jujur.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Integriti dan kejujuran adalah nilai teras bagi Pembantu Penguatkuasa JPJ. Mereka perlu bertindak dengan telus dan adil dalam menjalankan tugas untuk mendapat kepercayaan orang awam.

Soalan 6: Saya cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang digunakan dalam penguatkuasaan.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Kemajuan teknologi memerlukan Pembantu Penguatkuasa JPJ untuk sentiasa belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Keupayaan ini meningkatkan keberkesanan dalam penguatkuasaan undang-undang.

Soalan 7: Saya mampu membuat keputusan yang tepat dengan cepat dalam situasi kecemasan.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Keputusan yang cepat dan tepat adalah penting dalam situasi kecemasan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasi penguatkuasaan.

Soalan 8: Saya bersedia untuk bekerja lebih masa jika diperlukan demi menjalankan tugas dengan baik.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Kesediaan untuk bekerja lebih masa menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas. Ia penting dalam situasi di mana kehadiran dan penglibatan tambahan diperlukan untuk menyelesaikan masalah.

Soalan 9: Saya mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan orang ramai.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif adalah penting untuk memberi penerangan dan arahan kepada orang awam serta menyelesaikan aduan dengan baik.

Soalan 10: Saya sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap tugas yang dijalankan.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Keselamatan adalah aspek yang tidak boleh dikompromi dalam tugas sebagai Pembantu Penguatkuasa JPJ. Mengutamakan keselamatan memastikan tiada risiko yang tidak perlu diambil dan semua pihak selamat.

Soalan 11: Saya bersemangat untuk menjalankan tugas penguatkuasaan dengan penuh dedikasi.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Dedikasi dalam tugas penguatkuasaan memastikan tugas dijalankan dengan baik dan mencapai matlamat yang ditetapkan oleh jabatan.

Soalan 12: Saya mampu menghadapi cabaran baru dengan sikap positif dan terbuka.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Sikap positif dan terbuka dalam menghadapi cabaran baru adalah penting untuk penyesuaian dan inovasi dalam tugas harian.

Soalan 13: Saya sentiasa memastikan rekod dan dokumentasi tugas saya dikemaskini dengan tepat.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Rekod dan dokumentasi yang tepat adalah penting untuk rujukan dan audit. Ia memastikan semua maklumat adalah sahih dan boleh dipercayai.

Soalan 14: Saya percaya bahawa kerja berpasukan dapat meningkatkan keberkesanan operasi penguatkuasaan.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Kerja berpasukan memanfaatkan pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang ada dalam pasukan, meningkatkan keberkesanan dan kecekapan operasi penguatkuasaan.

Soalan 15: Saya tidak mudah terpengaruh dengan tekanan sosial dalam menjalankan tugas.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Pembantu Penguatkuasa JPJ perlu bertindak secara profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan sosial untuk memastikan integriti dalam menjalankan tugas.

Soalan 16: Saya berusaha untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kemahiran saya dalam bidang penguatkuasaan.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Usaha untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kemahiran adalah penting untuk kekal relevan dan berkesan dalam bidang penguatkuasaan.

Soalan 17: Saya mampu mengendalikan konflik dengan tenang dan mencari penyelesaian yang adil.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Mengendalikan konflik dengan tenang dan adil adalah penting untuk menjaga ketenteraman dan memastikan penyelesaian yang memuaskan semua pihak terlibat.

Soalan 18: Saya berasa selesa bekerja dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Persekitaran kerja Pembantu Penguatkuasa JPJ adalah dinamik dan memerlukan penyesuaian yang cepat kepada perubahan. Keupayaan untuk bekerja dalam persekitaran ini adalah kritikal untuk kejayaan dalam tugas.

Soalan 19: Saya sentiasa menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan orang awam.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Rasa hormat dan profesionalisme adalah penting dalam membina kepercayaan dan hubungan baik dengan orang awam. Ia membantu dalam menjalankan tugas penguatkuasaan dengan lebih efektif.

Soalan 20: Saya berasa bertanggungjawab untuk memastikan undang-undang jalan raya dipatuhi demi keselamatan semua pengguna jalan raya.

A. Sangat Tidak Setuju
B. Tidak Setuju
C. Tidak Pasti
D. Setuju
E. Sangat Setuju

Jawapan Tepat: E. Sangat Setuju

Penerangan: Rasa tanggungjawab untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang jalan raya adalah penting untuk menjaga keselamatan semua pengguna jalan raya. Pembantu Penguatkuasa JPJ perlu menjalankan tugas dengan penuh kesedaran tentang tanggungjawab ini.

Dah Faham? Apa Yang Disoal Dalam Exam Nanti!

Soalan-soalan psikometrik yang disediakan ini bertujuan untuk menilai pelbagai aspek personaliti dan kemahiran yang penting bagi jawatan Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19.

Jawapan dan penerangan yang diberikan membantu memahami keperluan tugas dan memastikan calon yang sesuai dipilih untuk menjalankan tanggungjawab ini dengan berkesan.

Ujian psikometrik ini adalah langkah penting dalam memastikan hanya individu yang berkelayakan dan berintegriti tinggi diterima masuk ke dalam perkhidmatan awam sebagai Pembantu Penguatkuasa JPJ KP19.

Panduan Peperiksaan Psikometrik Pembantu Penguatkuasa JPJ

Rujukan ini telah disesuaikan dengan format terkini peperiksaan online SPA setiap tahun. Khas untuk peperiksaan kemasukan jawatan kerajaan, rujukan ini dihasilkan khas untuk membantu persediaan anda. Antara yang dimuatkan dalam rujukan psikometrik ini ialah;

 • Nota Ringkas untuk jimat masa persediaan anda
 • Contoh Soalan & Jawapan untuk melazimkan anda dengan format Psikometrik Pembantu Penguatkuasa JPJ

Untuk maklumat lanjut pastikan anda terus ke laman jualan di bawah untuk preview kandungan. Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi peperiksaan Psikometrik Pembantu Penguatkuasa JPJ nanti.

Lakukan terus pembelian di bawah atau daftar dan tunggu hebahan dari kami ke email anda.

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Psikometrik, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Pembantu Penguatkuasa JPJ.


close-image