30 Contoh Soalan Psikometrik Pegawai Sains C41 Dengan Jawapan

Jawatan Pegawai Sains C41 Dalam Perkhidmatan Awam

Pegawai Sains C41 merupakan satu jawatan penting dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Jawatan ini melibatkan kerja-kerja saintifik yang memerlukan pengetahuan mendalam dalam bidang sains dan teknologi.

Pegawai Sains C41 memainkan peranan utama dalam pelbagai jabatan kerajaan seperti Jabatan Kimia Malaysia dan Jabatan Atom Malaysia, dengan tugas yang memerlukan ketepatan, integriti, dan kecekapan tinggi.

Senarai Tugas Pegawai Sains C41

Pegawai Sains C41 bertanggungjawab dalam melaksanakan pelbagai tugas saintifik yang penting bagi operasi dan kecekapan jabatan kerajaan. Berikut adalah beberapa tugas utama yang dilakukan oleh Pegawai Sains C41:

Melaksanakan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

 • Contoh: Menjalankan kajian mengenai bahan kimia baru dan potensinya dalam industri. Penyelidikan ini penting untuk mengenal pasti bahan-bahan yang boleh meningkatkan kualiti dan keselamatan produk industri.

Menganalisis Sampel dan Data

 • Contoh: Menguji sampel air untuk memastikan tahap kebersihan dan keselamatannya. Analisis ini membantu dalam menjaga kesihatan awam dan alam sekitar.

Membuat Laporan dan Dokumentasi

 • Contoh: Menyediakan laporan hasil kajian dan ujian untuk rujukan pihak berkepentingan. Dokumentasi yang tepat dan terperinci adalah penting untuk memastikan keputusan yang dibuat adalah berdasarkan data yang betul.

Mengurus dan Menyelenggara Makmal

 • Contoh: Memastikan semua peralatan makmal dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Pengurusan makmal yang baik memastikan kelancaran operasi dan keselamatan kakitangan.

Menyediakan Khidmat Nasihat dan Kepakaran

 • Contoh: Memberikan pandangan saintifik dalam isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar. Khidmat nasihat ini membantu dalam membuat keputusan yang berkesan dan berasaskan bukti.

Peranan Pegawai Sains C41 Dalam Pentadbiran Kerajaan

Pegawai Sains C41 memainkan peranan penting dalam memastikan segala aktiviti saintifik dan penyelidikan dijalankan mengikut piawaian yang ditetapkan. Mereka membantu dalam membuat keputusan yang berasaskan data dan kajian saintifik, menyokong polisi kerajaan, dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui inovasi dan penemuan baru.

Sebagai contoh, dalam Jabatan Kimia Malaysia, pegawai ini memastikan bahan kimia yang digunakan dalam industri selamat dan mematuhi undang-undang. Ini adalah penting untuk memastikan keselamatan pekerja dan pengguna akhir.

Kenapa Calon Pegawai Sains C41 Perlu Menduduki Peperiksaan Psikometrik SPA

Peperiksaan Psikometrik SPA adalah penting untuk menilai kesesuaian calon bagi jawatan Pegawai Sains C41. Ini kerana:

Menilai Integriti dan Etika Kerja

 • Memastikan calon mempunyai nilai-nilai integriti yang tinggi, yang penting untuk tugas-tugas yang melibatkan kepercayaan dan tanggungjawab besar.

Mengukur Keupayaan Kerja Berpasukan

 • Penting untuk memastikan calon boleh bekerja dengan baik dalam pasukan, kerana banyak tugas saintifik memerlukan kerjasama yang erat.

Menentukan Tahap Kepimpinan

 • Bagi memastikan calon mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang diperlukan, terutama dalam projek penyelidikan dan pengurusan makmal.

Mengukur Motivasi dan Sikap Positif

 • Memastikan calon bersemangat dan mempunyai sikap positif dalam menjalankan tugas, yang penting untuk kejayaan jangka panjang dalam perkhidmatan awam.

Menilai Kestabilan Emosi

 • Untuk memastikan calon dapat menangani tekanan dan situasi kerja yang mencabar dengan baik.

Teras Utama Penilaian Ujian Psikometrik Pegawai Sains C41

Penilaian ujian psikometrik Pegawai Sains C41 tertumpu kepada beberapa teras utama, iaitu:

Sikap Positif

 • Contoh: Menilai sejauh mana calon bersikap optimis dan proaktif. Sikap positif adalah penting untuk motivasi dan inovasi dalam kerja.

Integriti dan Etika Kerja

 • Contoh: Mengukur tahap kejujuran dan profesionalisme calon. Integriti adalah asas kepada kepercayaan dalam perkhidmatan awam.

Kerjasama Berpasukan

 • Contoh: Menilai kemampuan calon untuk bekerja dengan orang lain secara efektif. Kerjasama berpasukan yang baik adalah kunci kepada kejayaan dalam projek-projek besar.

Kepimpinan

 • Contoh: Menentukan kebolehan calon untuk memimpin dan memotivasi orang lain. Kepimpinan yang efektif memastikan projek berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat.

Empati

 • Contoh: Mengukur keupayaan calon untuk memahami dan berkongsi perasaan orang lain. Empati membantu dalam membina hubungan kerja yang baik dan persekitaran kerja yang positif.

Motivasi Diri

 • Contoh: Menilai tahap dorongan diri dan inisiatif calon dalam melaksanakan tugas. Motivasi diri yang tinggi adalah penting untuk mengatasi cabaran dan mencapai kejayaan.

Kestabilan Emosi

 • Contoh: Mengukur keupayaan calon untuk mengendalikan tekanan dan emosi. Kestabilan emosi memastikan prestasi kerja yang konsisten dalam situasi yang mencabar

30 Contoh Soalan Psikometrik Pegawai Sains C41

Berikut adalah senarai contoh soalan psikometrik Pegawai Sains C41 yang menguji pelbagai aspek seperti penilaian keperibadian, sikap, empati, kerjasama, motivasi diri, dan penilaian emosi.

Penilaian ini pula boleh berubah mengikut jenis jawatan dan situasi.

Setiap soalan mempunyai 5 pilihan jawapan (A. Sangat Tidak Setuju, B. Tidak Setuju, C. Tidak Pasti, D. Setuju, E. Sangat Setuju) dan disertakan dengan penerangan serta jawapan yang sesuai.

Sikap Positif

 1. Saya optimis tentang masa depan saya dalam bidang sains.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Setuju
  Penerangan: Sikap optimis adalah penting untuk kemajuan dalam kerjaya dan menyumbang kepada inovasi dalam bidang sains.

 2. Saya sering mencari peluang untuk meningkatkan kemahiran saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Usaha untuk meningkatkan kemahiran diri menunjukkan sikap proaktif dan komitmen terhadap kerjaya.

Integriti dan Etika Kerja

 1. Saya sentiasa mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Mematuhi peraturan dan prosedur adalah penting untuk menjaga integriti dan kredibiliti dalam kerja.

 2. Saya tidak akan berkompromi dengan etika kerja walaupun menghadapi tekanan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Etika kerja yang kukuh adalah asas kepada kepercayaan dan kejujuran dalam perkhidmatan awam.

Kerjasama Berpasukan

 1. Saya suka bekerjasama dengan rakan sekerja untuk mencapai matlamat bersama.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Kerjasama berpasukan yang baik adalah penting untuk kejayaan projek dan penyelidikan.

 2. Saya terbuka kepada pandangan dan idea rakan sekerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Keterbukaan kepada pandangan lain membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan inovatif.

Kepimpinan

 1. Saya sering mengambil inisiatif untuk memimpin projek.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Kepimpinan yang proaktif adalah penting untuk memastikan projek berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat.

 2. Saya mampu memotivasi rakan sekerja untuk bekerja lebih keras.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Keupayaan memotivasi orang lain adalah tanda kepimpinan yang efektif.

Empati

 1. Saya memahami perasaan dan keperluan rakan sekerja saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Empati penting untuk membina hubungan kerja yang baik dan persekitaran kerja yang positif.

 2. Saya mengambil kira pandangan orang lain sebelum membuat keputusan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Menghargai pandangan orang lain membantu dalam membuat keputusan yang lebih inklusif dan adil.

Motivasi Diri

 1. Saya berusaha keras untuk mencapai matlamat saya walaupun menghadapi cabaran.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Motivasi diri yang tinggi membantu dalam mengatasi cabaran dan mencapai kejayaan.

 2. Saya menetapkan matlamat yang tinggi untuk diri saya sendiri.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Menetapkan matlamat tinggi adalah tanda aspirasi dan keinginan untuk mencapai yang terbaik.

Kestabilan Emosi

 1. Saya mampu mengendalikan tekanan dengan baik.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Kestabilan emosi penting untuk mengekalkan prestasi kerja yang konsisten dalam situasi yang mencabar.

 2. Saya tidak mudah berasa tertekan atau cemas.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: C. Tidak Pasti
  Penerangan: Walaupun penting untuk tidak mudah tertekan, situasi berbeza mungkin mempengaruhi tindak balas emosi seseorang.

Extraversion

 1. Saya suka berinteraksi dengan orang lain.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Interaksi sosial yang baik membantu dalam membina jaringan profesional yang luas dan berkesan.

 2. Saya merasa selesa bercakap di hadapan kumpulan besar.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Keyakinan dalam bercakap di hadapan orang ramai adalah tanda sifat extraversion yang kuat.

Kebersetujuan

 1. Saya suka membantu rakan sekerja yang menghadapi kesulitan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Sifat suka membantu menunjukkan kebersetujuan yang tinggi dan mendorong suasana kerja yang positif.

 2. Saya mudah bertolak ansur dengan orang lain.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Bertolak ansur adalah kunci kepada hubungan kerja yang harmoni dan berkesan.

Kehematan

 1. Saya sentiasa merancang tugas saya dengan teliti.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Perancangan yang teliti adalah penting untuk mencapai hasil yang berkualiti tinggi.

 2. Saya memastikan semua tugasan diselesaikan tepat pada masanya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Mematuhi masa adalah tanda disiplin dan tanggungjawab dalam pekerjaan.

Kestabilan Emosi

 1. Saya tidak mudah marah apabila menghadapi kesulitan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Kesabaran adalah kunci kepada kestabilan emosi dan kemampuan mengatasi cabaran dengan tenang.

 2. Saya mampu mengawal perasaan saya dalam situasi yang mencabar.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Keupayaan mengawal perasaan menunjukkan kestabilan emosi yang penting dalam persekitaran kerja yang mencabar.

Keterbukaan

 1. Saya suka mencuba idea-idea baru dalam kerja saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Keterbukaan kepada idea baru adalah penting untuk inovasi dan peningkatan dalam pekerjaan.

 2. Saya bersedia untuk belajar daripada kesilapan saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Sikap belajar daripada kesilapan menunjukkan keterbukaan untuk penambahbaikan berterusan.

Amanah

 1. Saya boleh dipercayai untuk melaksanakan tugas tanpa pengawasan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Amanah adalah penting untuk membina kepercayaan dalam pasukan dan memastikan tugas dilaksanakan dengan baik.

 2. Saya sentiasa jujur dalam semua tindakan saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Kejujuran adalah asas kepada integriti dan kredibiliti dalam perkhidmatan awam.

Tanggungjawab

 1. Saya mengambil tanggungjawab penuh untuk hasil kerja saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Tanggungjawab penuh adalah tanda komitmen dan profesionalisme dalam pekerjaan.

 2. Saya memastikan setiap tugas yang diberikan kepada saya diselesaikan dengan sempurna.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Kesempurnaan dalam melaksanakan tugas menunjukkan dedikasi dan kecekapan kerja.

Ikhlas

 1. Saya sentiasa ikhlas dalam membantu rakan sekerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Keikhlasan dalam membantu rakan sekerja membantu membina persekitaran kerja yang positif dan harmonis.

 2. Saya ikhlas dalam setiap tindakan saya, tanpa mengharapkan balasan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju

  Jawapan: E. Sangat Setuju
  Penerangan: Keikhlasan dalam tindakan menunjukkan niat yang baik dan menyumbang kepada integriti peribadi.

Peperiksaan psikometrik bagi jawatan ini membantu menilai kebolehan calon dalam aspek keperibadian, sikap, empati, dan kerjasama yang relevan dengan tugas mereka.

Dengan persediaan yang rapi dan latihan yang mencukupi, calon boleh meningkatkan peluang mereka untuk berjaya dalam peperiksaan ini.

Panduan Peperiksaan Psikometrik Pegawai Sains C41

Rujukan ini telah disesuaikan dengan format terkini peperiksaan online SPA setiap tahun. Khas untuk peperiksaan kemasukan jawatan kerajaan, rujukan ini dihasilkan khas untuk membantu persediaan anda. Antara yang dimuatkan dalam rujukan psikometrik ini ialah;

 • Nota Ringkas untuk jimat masa persediaan anda
 • Contoh Soalan & Jawapan untuk melazimkan anda dengan format Psikometrik Pegawai Sains C41

Untuk maklumat lanjut pastikan anda terus ke laman jualan di bawah untuk preview kandungan. Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi peperiksaan Psikometrik Pegawai Sains nanti.

Lakukan terus pembelian di bawah atau daftar dan tunggu hebahan dari kami ke email anda.

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Psikometrik, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Pegawai Sains C41.

Baca juga: Contoh Soalan Psikometrik Penolong Pegawai Sains C29

You might also like
close-image