Contoh Soalan Psikometrik Arkitek J41 KKR / Kementerian Kerja Raya

Bagaimana Menjadi Seorang Arkitek J41 Dalam Perkhidmatan Awam

Menjadi seorang Arkitek J41 dalam perkhidmatan awam memerlukan kelayakan akademik yang sesuai serta lulus beberapa ujian termasuk ujian psikometrik yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA).

Langkah-langkah utama untuk menjawat jawatan ini adalah:

 1. Kelayakan Akademik: Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang diiktiraf oleh kerajaan.
 2. Permohonan Jawatan: Mengisi dan menghantar borang permohonan melalui portal SPA.
 3. Ujian dan Temuduga: Lulus ujian psikometrik dan menghadiri sesi temuduga.

Umumnya flow menjadi seorang Arkitek di Malaysia ialah Mohon, Hadiri Peperiksaan Psikometrik dan Lulus Temuduga.

Persoalan sekarang bagaimana hendak lulus ujian Psikometrik Arkitek dan seterusnya membuka peluang hadiri temuduga dan menjawat jawatan?

Habiskan pembacaan anda, kami akan kongsikan bagaimana anda boleh lulus ujian Psikometrik Arkitek dengan study soalan-soalan Psikometrik Arkitek di bawah.

Senarai Tugas Arkitek J41

Arkitek J41 dalam perkhidmatan awam mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan reka bentuk dan pengurusan projek-projek kerajaan. Berikut adalah beberapa tugas utama:

 1. Reka Bentuk Bangunan: Merancang dan mereka bentuk bangunan kerajaan seperti sekolah, hospital, dan pejabat.
 2. Pengurusan Projek: Menguruskan projek pembinaan dari peringkat konsep hingga siap.
 3. Penyeliaan Tapak: Memastikan kerja pembinaan dilakukan mengikut spesifikasi dan piawaian yang ditetapkan.
 4. Penyediaan Dokumen: Menyediakan pelan dan dokumen teknikal untuk projek pembinaan.
 5. Kerjasama Antara Jabatan: Bekerjasama dengan jabatan-jabatan lain untuk memastikan projek berjalan lancar.

Nak jawab exam nanti pastikan anda hafal senarai tugas di atas. Kebanyakan soalan akan berkisar kepada tugas jawatan.

Peranan Arkitek J41 Dalam Pentadbiran Kerajaan

Arkitek J41 memainkan peranan penting dalam pentadbiran kerajaan melalui penyediaan perkhidmatan reka bentuk dan pengurusan projek. Peranan ini termasuk:

 1. Perancangan Infrastruktur: Membantu merancang dan membangunkan infrastruktur awam yang berkualiti.
 2. Penjagaan Aset Kerajaan: Menyelia dan memastikan bangunan dan aset kerajaan dalam keadaan baik.
 3. Konsultasi: Memberi khidmat nasihat dan konsultasi teknikal kepada jabatan-jabatan lain.

Kenapa Calon Arkitek J41 Perlu Menduduki Peperiksaan Psikometrik SPA

Peperiksaan psikometrik adalah penting kerana:

 1. Penilaian Keupayaan: Menilai keupayaan kognitif dan teknikal calon.
 2. Integriti dan Etika Kerja: Mengukur tahap integriti dan etika kerja calon.
 3. Kemampuan Mengatasi Tekanan: Menilai bagaimana calon mengatasi tekanan dan cabaran.
 4. Kesesuaian: Memastikan calon sesuai dengan budaya kerja dalam perkhidmatan awam.

Teras Utama Penilaian Ujian Psikometrik Arkitek J41

Ujian psikometrik Arkitek J41 menilai beberapa aspek penting termasuk:

 1. Kognitif: Keupayaan penyelesaian masalah dan logik.
 2. Emosi: Pengurusan emosi dan kestabilan emosi.
 3. Integriti: Tahap kejujuran dan etika kerja.
 4. Kerjasama: Kemampuan bekerja dalam pasukan.
 5. Kepimpinan: Kebolehan memimpin dan membuat keputusan.

30 Contoh Soalan Psikometrik Arkitek J41

Berikut adalah senarai contoh soalan psikometrik Arkitek J41 yang menguji pelbagai aspek seperti penilaian keperibadian, sikap, empati, kerjasama, motivasi diri, dan penilaian emosi.

Penilaian ini pula boleh berubah mengikut jenis jawatan dan situasi.

Setiap soalan mempunyai 5 pilihan jawapan (A. Sangat Tidak Setuju, B. Tidak Setuju, C. Tidak Pasti, D. Setuju, E. Sangat Setuju) dan disertakan dengan penerangan serta jawapan yang sesuai.

 1. Saya sering menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Seorang arkitek perlu mempunyai keupayaan untuk berfikir secara kreatif dan mencari penyelesaian inovatif kepada masalah reka bentuk.
 2. Saya bekerja dengan baik di bawah tekanan untuk memenuhi tarikh akhir projek.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Arkitek sering perlu memenuhi tarikh akhir yang ketat dan bekerja dengan baik di bawah tekanan adalah penting untuk kejayaan projek.
 3. Integriti adalah nilai terpenting dalam kerja saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Integriti memastikan kejujuran dan ketelusan dalam semua aspek kerja, yang penting dalam perkhidmatan awam.
 4. Saya mampu membuat keputusan yang tepat walaupun dalam keadaan yang tertekan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Keupayaan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi tertekan adalah kritikal bagi seorang arkitek yang menguruskan projek besar.
 5. Saya sering memberikan cadangan untuk meningkatkan proses kerja dalam pasukan saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Meningkatkan proses kerja melalui cadangan yang konstruktif membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja.
 6. Saya merasa senang bekerjasama dengan rakan sekerja dari pelbagai latar belakang.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Kerjasama dengan pelbagai latar belakang memerlukan toleransi dan kebolehan untuk bekerja dalam pasukan yang pelbagai.
 7. Saya sentiasa berusaha untuk menepati setiap jangkaan pelanggan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Memenuhi jangkaan pelanggan adalah penting untuk memastikan kepuasan pelanggan dan kejayaan projek.
 8. Saya mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan mampu berinteraksi dengan pelbagai pihak berkepentingan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Kemahiran komunikasi yang baik adalah penting untuk berinteraksi dengan klien, kontraktor, dan pihak berkepentingan lain.
 9. Saya sering mengambil inisiatif untuk belajar kemahiran baru yang berkaitan dengan kerja saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Mengambil inisiatif untuk belajar kemahiran baru memastikan peningkatan berterusan dalam kualiti kerja dan kepakaran profesional.
 10. Saya mampu bekerja dengan baik walaupun tanpa pengawasan yang ketat.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Kebolehan untuk bekerja secara berdikari adalah penting bagi seorang arkitek yang sering mengendalikan projek yang kompleks
 1. Saya sentiasa memastikan dokumen dan laporan saya bebas dari sebarang kesalahan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Ketelitian dalam menyediakan dokumen adalah penting untuk mengelakkan kesilapan yang boleh memberi kesan kepada projek.
 2. Saya mudah beradaptasi dengan perubahan dalam skop projek.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Fleksibiliti adalah kunci dalam pengurusan projek kerana perubahan adalah sesuatu yang biasa dalam mana-mana projek.
 3. Saya yakin dalam membuat keputusan yang melibatkan kos dan bajet projek.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Keupayaan untuk membuat keputusan yang bijak mengenai kos adalah penting untuk memastikan projek kekal dalam bajet yang ditetapkan.
 4. Saya sentiasa bersikap profesional dalam setiap urusan kerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Profesionalisme adalah asas kepada reputasi yang baik dan kepercayaan dalam perkhidmatan awam.
 5. Saya mampu bekerja dengan efisien walaupun dalam situasi yang tidak menentu.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Keupayaan untuk mengekalkan kecekapan dalam keadaan tidak menentu menunjukkan kebolehan pengurusan stres yang baik.
 6. Saya sering memimpin dan mengarahkan pasukan kerja dengan baik.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Kepimpinan yang efektif adalah penting untuk memastikan pasukan bekerja dengan sinergi dan mencapai matlamat projek.
 7. Saya selalu berusaha meningkatkan kemahiran teknikal saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Peningkatan kemahiran teknikal memastikan seorang arkitek sentiasa terkini dengan perkembangan teknologi dan amalan terbaik.
 8. Saya merasa penting untuk mendengar pandangan semua ahli pasukan sebelum membuat keputusan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Menghargai pandangan ahli pasukan membantu dalam membuat keputusan yang lebih komprehensif dan diterima ramai.
 9. Saya sentiasa menjaga hubungan baik dengan pihak berkepentingan projek.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Hubungan baik dengan pihak berkepentingan memastikan projek berjalan lancar dan mendapat sokongan yang diperlukan.
 10. Saya dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja yang baru dengan cepat.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Adaptasi yang cepat menunjukkan fleksibiliti dan kesediaan untuk menghadapi cabaran baru.
 11. Saya sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi proses kerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Meningkatkan efisiensi kerja adalah penting untuk memaksimumkan produktiviti dan mengurangkan pembaziran sumber.
 12. Saya selalu memastikan kerja saya selaras dengan keperluan undang-undang dan peraturan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Pematuhan kepada undang-undang dan peraturan adalah kritikal dalam memastikan kesahihan dan keselamatan projek.
 13. Saya selalu bersikap terbuka terhadap maklum balas dari rakan sekerja.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Sikap terbuka terhadap maklum balas membantu dalam peningkatan berterusan dan kolaborasi yang lebih baik.
 14. Saya mempunyai disiplin diri yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Disiplin diri adalah penting untuk memastikan tugasan diselesaikan mengikut jadual dan dengan kualiti yang tinggi.
 15. Saya sering mencari peluang untuk memperbaiki kelemahan saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Kesediaan untuk memperbaiki kelemahan menunjukkan komitmen terhadap perkembangan diri dan profesional.
 16. Saya sering mengambil tanggungjawab penuh atas keputusan saya.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Tanggungjawab penuh atas keputusan menunjukkan integriti dan kejujuran dalam pekerjaan.
 17. Saya selalu menunjukkan kesungguhan dalam setiap tugas yang diberikan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Kesungguhan dalam tugas mencerminkan komitmen dan dedikasi terhadap pekerjaan.
 18. Saya percaya bahawa kerja berpasukan adalah kunci kepada kejayaan projek.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Kerja berpasukan memastikan semua ahli pasukan menyumbang kepada kejayaan projek dan menyelesaikan masalah bersama-sama.
 19. Saya sering mengambil inisiatif untuk memimpin dalam situasi yang memerlukan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Inisiatif kepimpinan adalah penting dalam memastikan projek berjalan lancar dan mencapai matlamat.
 20. Saya selalu menghargai pendapat dan idea daripada semua ahli pasukan.
  • A. Sangat Tidak Setuju
  • B. Tidak Setuju
  • C. Tidak Pasti
  • D. Setuju
  • E. Sangat Setuju
  • Jawapan: E. Sangat Setuju
   • Penerangan: Menghargai pendapat dan idea memastikan semua ahli pasukan merasa dihargai dan terdorong untuk menyumbang dengan lebih aktif.

Peperiksaan psikometrik bagi jawatan ini membantu menilai kebolehan calon dalam aspek keperibadian, sikap, empati, dan kerjasama yang relevan dengan tugas mereka.

Dengan persediaan yang rapi dan latihan yang mencukupi, calon boleh meningkatkan peluang mereka untuk berjaya dalam peperiksaan ini.

Panduan Peperiksaan Psikometrik Arkitek J41

Rujukan ini telah disesuaikan dengan format terkini peperiksaan online SPA setiap tahun. Khas untuk peperiksaan kemasukan jawatan kerajaan, rujukan ini dihasilkan khas untuk membantu persediaan anda. Antara yang dimuatkan dalam rujukan psikometrik ini ialah;

 • Nota Ringkas untuk jimat masa persediaan anda
 • Contoh Soalan & Jawapan untuk melazimkan anda dengan format Psikometrik Arkitek J41

Untuk maklumat lanjut pastikan anda terus ke laman jualan di bawah untuk preview kandungan. Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi peperiksaan Psikometrik Arkitek J41 nanti.

Lakukan terus pembelian di bawah atau daftar dan tunggu hebahan dari kami ke email anda.

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Psikometrik, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Arkitek J41.

Baca Juga: 30 Contoh Soalan Psikometrik Pegawai Sains C41 Dengan Jawapan

You might also like
close-image