Contoh Soalan Pembantu Keselamatan KP19 [Soalan Matematik & BI]

1,051

Contoh Soalan Pembantu Keselamatan KP19.

Berikut merupakan Contoh Soalan Pembantu Keselamatan KP19 khas untuk peperiksaan kemasukan jawatan Pembantu Keselamatan KP19. Calon peperiksaan 2021 boleh jadikan soalan-soalan berikut sebagai panduan dan rujukan khas untuk peperiksaan nanti. Pihak Jawatan Kosong Terkini hanya menyiarkan sebagai panduan calon.

Calon Peperiksaan Online Pembantu Keselamatan KP19 yang sedang mencari panduan, rujukan serta contoh soalan untuk peperiksaan tersebut mungkin boleh mengambil kesempatan dalam peperiksaan kali ini dengan mendapatkan Contoh Soalan Pembantu Keselamatan KP19 yang akan kami edarkan nanti.

Untuk maklumat lanjut mengenai format Pembantu Keselamatan KP19, tugas-tugas seorang Pembantu Keselamatan KP19, gaji, maklumat jawatan dan contoh soalan peperiksaan pastikan anda habiskan membaca perkongsian di bawah.

PANDUAN DAN CONTOH SOALAN PEMBANTU KESELAMATAN KP19

Atas permintaan calon Pembantu Keselamatan KP19 sesi ambilan 2021, pihak kami akan mengedarkan Pembelian Pakej Rujukan Khas Peperiksaan Online Pembantu Keselamatan KP19 tidak lama lagi. Sekiranya anda antara salah seorang calon yang terlibat dalam peperiksaan tersebut maka anda boleh mendapatkan panduan khas ini apabila jualan di buka nanti.

Untuk membeli dan mendapatkan panduan khas tersebut anda boleh melanggan sebagai pembaca laman ini terlebih dahulu. Pihak kami akan menghantar link pembelian terus ke email calon-calon yang melanggan apabila jualan di buka nanti.

Langganan boleh di buat menggunakan borang langganan di bawah atau melalui link berikut.

Soalan Pembantu Keselamatan KP19

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Pembantu Keselamatan KP19.

Anda boleh mendapatkan panduan tersebut nanti.

PEPERIKSAAN PEMBANTU KESELAMATAN KP19 2021

Peperiksaan Pembantu Keselamatan KP19 sesi 2021 merupakan antara peperiksaan SPA tahap SPM Setaraf yang mempunyai tahap penilaian berbeza untuk menguji calon yang terlibat.

Pihak kami ingin berkongsi beberapa maklumat berkaitan peperiksaan tersebut dalam penulisan ini dan bagaimana anda boleh mendapatkan panduan khas Pembantu Keselamatan KP19 nanti.

SEPINTAS LALU MENGENAI JAWATAN PEMBANTU KESELAMATAN KP19

Jawatan Pembantu Keselamatan KP19 Gred merupakan jawatan Kumpulan Pelaksana di bawah SPA Malaysia.

Mana-mana calon yang lulus peperiksaan dan temuduga Pembantu Keselamatan KP19 akan berkhidmat sama ada di bawah Kementerian, Jabatan-jabatan atau Agensi-agensi yang memerlukan khidmat seorang Pembantu Keselamatan KP19.

TUGAS SEORANG PEMBANTU KESELAMATAN KP19

Secara umumnya berikut merupakan deskripsi tugas seorang Pembantu Keselamatan KP19 mengikut skop tugas yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia.

Bertanggungjawab melaksanakan tugas kawalan keselamatan aset kerajaan melibatkan keselamatan fizikal, dokumen dan personel di bangunan dan premis kerajaan termasuk kawasan-kawasan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298). [sumber]

Untuk menyandang jawatan Pembantu Keselamatan KP19, calon perlulah dahulu lulus peperiksaan yang dijalankan. Sekiranya calon tersebut berjaya dalam peperiksaan dan tapisan awal ini, maka barulah calon tersebut akan di panggil untuk menghadiri temuduga.

Namun berdasarkan maklumbalas yang diterima kebanyakan calon gagal dalam proses tapisan pertama iaitu kegagalan untuk menjawab dengan baik soalan-soalan yang dikemukakan dalam Pembantu Keselamatan KP19.

KEGAGALAN CALON DALAM PEPERIKSAAN PEMBANTU KESELAMATAN KP19

Pelbagai faktor yang menyumbang kegagalan calon dalam peperiksaan tersebut. Antara yang paling utama ialah tidak tahu format menjawab dan jenis soalan yang di tanya dalam peperiksaan tersebut.

Dalam penulisan kali ini, pihak kami ingin berkongsi dengan anda contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19. Ianya merupakan antara contoh terkini agar anda mendapat idea dan gambaran jelas jenis soalan yang mungkin ditanya nanti dalam peperiksaan yang sebenar.

Untuk makluman ia sebahagian dari Nota Khas yang boleh di dapati dari Panduan Pembantu Keselamatan KP19 yang akan diedarkan oleh pihak kami tidak lama lagi. Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat sila dapatkan salinan panduan tersebut melalui link di bawah.

Langganan boleh di buat menggunakan borang langganan di bawah atau melalui link berikut.

Soalan Pembantu Keselamatan KP19

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Pembantu Keselamatan KP19.

FORMAT PEPERIKSAAN PEMBANTU KESELAMATAN KP19

Untuk makluman anda, berdasarkan maklumat terbaru yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia, pada tahun ini Pembantu Keselamatan KP19 akan diadakan secara online dan ia melibatkan calon dari pelbagai bidang dan kelulusan. (Rujuk Utusan Malaysia: Peperiksaan Online Pertama)

Pembantu Keselamatan KP19 untuk sesi ambilan 2021 hanya memerlukan calon Pegawai Tadbir menjawab Seksyen A Matematik dan Seksyen B iaitu Kefahaman Bahasa Inggeris.

Secara umumnya berikut merupakan format peperiksaan terbaru Pembantu Keselamatan KP19 yang perlu anda ketahui sebagai seorang calon.

  1. Bahagian A: Daya Menyelesaikan Masalah (Matematik)
  2. Bahagian B: Kefahaman Bahasa Inggeris (BI)

Peperiksaan ini mempunyai 2 bahagian utama. Setiap bahagian disesuaikan dengan tahap peperiksaan yang akan menguji daya pemikiran calon. Jadi persediaan sebaiknya anda perlu lakukan untuk menjawab dan lulus dengan cemerlang.

Berikut merupakan sedikit perkongsian mengenai huraian topik Pembantu Keselamatan KP19 dan contoh soalan setiap bahagian.

CONTOH SOALAN MATEMATIK PEMBANTU KESELAMATAN KP19

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

Berikut adalah contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19 bahagian Daya Menyelesaikan masalah (Matematik):

1. Kadar tukaran antara Ringgit Malaysia dan Dolar Singapura ialah RM100= S$31.56. Berapakah nilai RM jika S$157.78?

A) 500
B) 550
C) 600
D) 650

2. Negara X mempunyai bangsa A seramai 0.47 juta orang. Bangsa B pula seramai 1/4 daripada bilangan Bangsa A. Manakala Bangsa C adalah seramai 3/4 dari bilangan Bangsa B. berapakah jumlah Bangsa C di negara X itu?

A) 72 956 orang
B) 88 125 orang
C) 117 500 orang
D) 150 750 orang

3. Sebuah buku rujukan mengandungi lima halaman awal, 441 halaman bahagian teks dan 6 halaman bahagian akhiran. Semua muka surat bercetak. Berapakah bilangan helaian kertas dalam buku tersebut?

A) 454
B) 228
C) 452
D) 226

4. Harga kos set pinggan di Syarikat Nora ialah RM120. Harga jual set pinggan itu ialah RM150. Set pinggan itu diberi diskaun sebanyak 60% sempena penghabisan stok. Syarikat Nora mengalami…

A) Keuntungan sebanyak RM60
B) Keuntungan sebanyak RM30
C) Kerugian sebanyak RM60
D) Kerugian sebanyak RM30

5. Sebuah tangki minyak berbentuk silinder mempunyai diameter 7.10 meter di isi penuh dengan minyak. Tinggi silinder itu adalah 1.28 meter lebih dari jejarinya. Berapakah isipadu minyak dalam tangki itu dalam unit meter padu?

A) 191.03
B) 190.00
C) 192.00
D) 191.14

6. Harga sebuah televisyen ialah RM599. Harga sebuah meja makan ialah tiga kali harga Televisyen itu. Cari beza harga saiz televisyen dan meja majikan tersebut.

A) 1,797
B) 1,198
C) 2,396
D) 3,396

7. Satu nombor adalah 1 lebih daripada suatu nombor yang lain. Beza kuasa dua nombor ini ialah 17. Apakah nombor-nombor ini?

A) 10, 9
B) 10, 11
C) 9, 8
D) 7, 6

8. Harga sekeping Pizza Ria ialah RM15.35, manakala dua keping Pizza Zeo pula ialah RM29.55. Berapakah peratus penjimatan jika Amru membeli 8 keping Pizza dari Pizza Zeo berbanding Pizza Ria?

A) 3.75%
B) 4.60%
C) 96.25%
D) 122.80%

9. Apakah nilai P dalam kumpulan nombor berikut? 19, 29, 41, 31, P, 43

A) 23
B) 38
C) 40
D) 9

10. Sekiranya bulatan bersisi satu, berapakah sisi Oktagon

A) 2
B) 6
C) 8
D) 12

CONTOH SOALAN BAHASA INGGERIS PEMBANTU KESELAMATAN KP19

 

Berikut adalah senarai contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19 bahagian Kefahaman Bahasa Inggeris (BI):

1) Angela has three dogs and two cats. They are all brown, but one of the dogs has spots. His name is Spot.

Which of the following is true?

A) Angela has three animals in total.
B) Angela has more cats than dogs.
C) One of Angela’s cats is black.
D) All of Angela’s dogs have spots.

2) Please read the following sentence.
Once Wawa lifted her pen and made a start, writing the essay became easy.
If we change the start of the sentence to:
Writing the essay became easy..
What will the ending be?

A) after starting.
B) after lifting her pen.
C) once Wawa lifted her pen and made a start.
D) once she lifted her pen and made a start.

3) Where ____________ Merry Goh live?

A. are
B. is
C. do
D. does

4) Hishamsudin ___________________ English, Mandarin and a bit of Arabic.

A. speaks
B. speak
C. speaking
D. is speaking

5) I have only a __________________ Kaamatan cards left to write.

A. few
B. fewer
C. less
D. little

6) Ali didn’t have much money, ______ he got by.

A. since
B. but
C. so
D. for

7) Aidan didn’t have much money, ____ he got by.

A. since
B. but
C. so
D. for

8) Hand saw, bubble levels, claw hammer, chisels. The listed tools are usually used by a___________.

A. mechanic
B. farmer
C. carpenter
D. cobbler

Read the following paragraphs to answer the next four questions (Questions 9 – 10).

Until widespread clearing of land began after 1861, the Tweed Valley, from the beach dunes to the mountains, was covered by dense wetland forests and rainforest. The rainforest had plenty of red cedar, which grew along the river banks and over the floodplains and foothills. Some of these trees were huge, up to sixty metres tall and as much as two thousand years old. Cedar was highly valued for its light weight, rich pink to red colours and interesting grain patterns. The tall trees provided magnificent lengths for the mills. Much early Australian furniture was made from cedar.

The timber of the Tweed Valley was felled close to the river banks and then was tied and floated downstream to the river mouth for shipping to the big cities. The river provided the only means of removing the timber, because the felled trees were so bulky. By the 1870s, the cedar industry was in decline. Land cleared for farming was on the increase and easily obtainable, and large cedar trees were becoming scarce. It was purely an extractive industry, which put nothing back. Given that many original trees were thousands of years old, it would have been hundreds of years before the plantings could have been harvested in any case.

9) Tweed Valley cedar was valued in colonial Australia for all the following reasons EXCEPT

A. the trees were easy to fell and remove.
B. the timber was sought after for furniture making.
C. the timber was light in weight.
D. the timber was prized for its colour and grain variations.
E. the tree trunks were long and straight.

10) Which of the following can we say caused the decline of the cedar industry?

A. Suitable trees closer to the river grew scarce.
B. Clearing for farming land was reducing the rainforest.
C. Felled trees were not replaced.
D. A and B together.
E. B and C together.

Untuk contoh lengkap, anda boleh mendapatkan contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19 ini melalui link pembelian di atas atau di bawah.

DAPATKAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEMBANTU KESELAMATAN KP19

Anda boleh mendapatkan contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19 melalui link berikut. Jualan akan di buka dalam jangkamasa terdekat. Jadilah antara yang terawal mendapatkan panduan ini untuk persediaan peperiksaan anda.

Soalan Pembantu Keselamatan KP19

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Pembantu Keselamatan KP19.

APA YANG TERKANDUNG DALAM PANDUAN KHAS PEPERIKSAAN PEMBANTU KESELAMATAN KP19

Untuk sesi 2021, rujukan kali ini telah disesuaikan dengan format terkini peperiksaan online SPA yang berbeza dengan sesi terakhir peperiksaan Penolong Pegawai Tadbir.

  • Nota Ringkas untuk jimat masa persediaan anda
  • Contoh Soalan & Jawapan untuk melazimkan anda dengan format 2021

Untuk maklumat lanjut pastikan anda terus ke laman jualan di bawah untuk preview kandungan.

Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi Pembantu Keselamatan KP19 nanti.

Lakukan terus pembelian di bawah atau daftar dan tunggu hebahan dari kami ke email anda.

Soalan Pembantu Keselamatan KP19

TEMPAH SEKARANG

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan Pembantu Keselamatan KP19, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon Pembantu Keselamatan KP19.

Daftar Sebagai Pembaca
Apa Kata Anda Daftar Percuma Sebagai Pembaca & Terima Update Dari Kami Terus Ke INBOX Anda.
Klik Daftar Di Atas & Sahkan Pendaftaran Anda Melalui Yang Anda Akan Terima Sebentar Lagi.
close-image