Permohonan Protege TNB di Buka / Elaun Bulanan RM2000 Untuk Graduan

0

Isi Kandungan

Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTÉGÉ) Fasa 6 (Pengambilan Mac 2020).

 • Tarikh Tutup Permohonan 29 Februari 2020

Apa itu Protege ?

 • Objektif utama PROTÉGÉ adalah meningkatkan peluang pekerjaan peserta sama ada sebagai usahawan atau pekerja dengan entrpreneurial thinking sambil mendedahkan dengan asas keusahawanan (entrepreneurship mindsetting) melalui latihan intensif bersama Host Company.
 • Latihan softskills – 1 minggu di ILSAS (Bangi) & 5 bulan 3 minggu OJT (di stesen-stesen TNB / Anak Syarikat TNB seluruh Malaysia)
 • Kemasukan Mac 2020

Syarat Kelayakan

 • Warganegara Malaysia
 • Mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Elektrikal (kuasa), Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Awam, Sains Komputer / Teknologi Maklumat, Perakaunan / Kewangan, Pengurusan Pentadbiran / Sumber Manusia / Pentadbrian Awam / Statistik , Undang-Undang dan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam / Agensi Kelayakan Malaysia (Yang bersesuaian dengan bisnes TNB)
 • SPM/SPMV dengan kredit dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik serta lulus matapelajaran Pendidikan Islam / Pendidikan Moral.
 • Had umur tidak melebihi 28 tahun.
 • Graduan ijazah dari dalam dan luar negara yang masih belum mendapat pekerjaan
 • Graduan yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak setaraf dengan kelulusan (underemployed).
 • Sanggup mengikuti latihan di mana-mana unit bisnes TNB atau Anak Syarikat TNB.
 • Keutamaan kepada graduan yang mempunyai pendapatan isirumah yang rendah (Golongan Pendapatan B40 & M40), tiada masalah kesihatan dan masalah keluarga (kekangan utk jaga ahli keluarga).
 • Tidak pernah menyertai sebarang Skim Latihan 1 Malaysia bersama Tenaga Nasional Berhad sebelum ini.

Faedah Penyertaan

 • Elaun saraan sebanyak RM2,000 sebulan.
 • Kelayakan cuti sebanyak 6 hari sepanjang 6 bulan latihan.
 • Tertakluk di bawah Perlindungan Insurans sepanjang 6 bulan latihan.
 • Bayaran balik rawatan perubatan sehingga RM360 sepanjang 6 bulan latihan. Cuti MC 3 hari.

Cara Mohon

IKLAN PENUH JAWATAN

Leave a Reply