Contoh Soalan Penolong Penguasa Kastam (PSEE SPA Jabatan Kastam)

2,131
Koleksi contoh soalan Penolong Penguasa Kastam WK29 khas untuk peperiksaan Penolong Kastam mengikut jadual yang ditetapkan. Anda boleh jadikan soalan Penolong Kastam WK29 di bawah sebagai rujukan awal peperiksaan.

Calon Peperiksaan Penolong Penguasa Kastam WK29 yang sedang mencari panduan, rujukan serta contoh soalan Penolong Penguasa Kastam untuk peperiksaan tersebut mungkin boleh mengambil kesempatan dalam peperiksaan kali ini dengan mendapatkan Contoh Soalan Penolong Penguasa Kastam yang akan diedarkan nanti.

Untuk maklumat lanjut mengenai format peperiksaan Penolong Penguasa Kastam, tugas-tugas seorang Penolong Penguasa Kastam, gaji dan maklumat jawatan Kastam WK29 dan contoh soalan Kastam pastikan anda habiskan membaca perkongsian di bawah.

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PENGUASA KASTAM LEPAS!

Berikut adalah contoh soalan peperiksaan Penolong Penguasa Kastam WK29 yang ditanya dalam peperiksaan SPA lepas. Calon Penolong Penguasa Kastam boleh jadikan set soalan berikut sebagai panduan & rujukan.

Selain itu, Nota berkaitan urusan perkastaman, GST & pentadbiran kerajaan juga pihak kami telah sediakan dalam Panduan Peperiksaan Penolong Penguasa Kastam WK29 yang pihak kami keluarkan di bawah.

Pastikan anda join chanel Telegram rasmi WK29 di bawah untuk mendapatkan hebahan terkini jualan Panduan Peperiksaan Penolong Penguasa Kastam tidak lama lagi.

Anda boleh mendapatkan contoh soalan Penolong Penguasa Kastam WK29 melalui link berikut. Jualan akan di buka dalam jangkamasa terdekat. Jadilah antara yang terawal mendapatkan panduan ini untuk persediaan peperiksaan anda.

Klik link di bawah dan daftar nama anda. Hebahan akan di buat terus ke email anda apabila jualan di buka.

KLIK UNTUK TEMPAHAN

STRUKTUR PEPERIKSAAN PENOLONG PENGUASA KASTAM WK29

Peperiksaan Penolong Penguasa Kastam WK29 merupakan tapisan pertama yang harus anda tempuhi sebaik sahaja permohonan anda berjaya. Peperiksaan ini akan dijalankan secara online.

Dalam peperiksaan lepas, terdapat tiga seksyen yang harus anda jawab. Anda juga perlu lulus dengan baik ketiga-tiga seksyen ini untuk memastikan anda lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan ini.

Huraian bagi ketiga-tiga seksyen adalah seperti berikut:

 • Seksyen A: Pengetahuan Am Penolong Penguasa Kastam
 • Seksyen B: Daya Penyelesaian Masalah Matematik Penolong Penguasa Kastam
 • Seksyen C: Ujian Psikometrik Penolong Penguasa Kastam

CONTOH SOALAN SEKSYEN A

Seksyen A merangkumi soalan yang menguji tentang pengetahuan am calon. Pengetahuan am yang disoal dalam soalan-soalan di Seksyen A ini tidak tertumpu kepada pengetahuan am mengenai kerjaya sebagai kastam sahaja.

Soalan-soalan dalam Seksyen A merangkumi pengetahuan am dalam pelbagai aspek dan juga isu-isu semasa yang berlaku tidak kira sama ada di dalam mahupun di luar negara. Anda haruslah peka dengan semua isu semasa yang berlaku setiap hari bagi membantu memudahkan anda menjawab soalan seksyen ini.

Tujuan utama seksyen ini adalah untuk menguji sejauh mana kesedaran dan kepekaan anda terhadap isu-isu terkini yang berlaku di dalam dan juga di luar negara. Pastikan anda banyak membaca untuk mengetahui isu-isu terkini sebanyak yang boleh dalam pelbagai bidang.

Anda diberi masa selama 40 minit untuk menjawab soalan-soalan dalam Seksyen A ini. Jumlah soalan yang terdapat dalam seksyen ini adalah sebanyak 50 soalan. Anda wajib menjawab kesemua soalan. Kesemua soalan juga adalah dalam bentuk objektif. Pilihan jawapan disediakan untuk anda.

Berikut merupakan contoh-contoh soalan daripada Seksyen A:

1.) Siapakah nama Ketua Pengarah Kastam Malaysia?

A. Datuk Patinggi Rahman Awang
B. Datuk Seri Ideris Jala
C. Datuk Seri Khazali Hj Ahmad
D. Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim

Jawapan: C

2.) Berapakah kadar cukai yang dikenakan dalam GST?

A. 3%
B. 5%
C. 4%
D. 6%

Jawapan: D

3.) Dasar Sosial Negara mempunyai objektif berikut kecuali

A. Menjana sinergi multisektor
B. Berdaya tahan dan mengekalkan sistem demokratik
C. Membangun dan memperkasa insan sepanjang hayat
D. Memperkukuh dan membangun sistem sokongan dan perkhidmatan sosial.

Jawapan: B

4.) Klinik Nur Sejahtera LPPKN adalah sebuah klinik berkonsepkan kesejahteraan yang merupakan satu inisiatif pihak LPPKN

Perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Nur Sejahtera LPPKN ialah

i. pengurusan menopaus
ii. saringan kanser reproduktif
iii. ujian makmal yang komprehensif
iv. perkhidmatan perancang keluarga.

A. i,ii dan iii
B i,ii dan iv
C. i,iii dan iv
D. i,ii,iii dan iv

Jawapan: D

5.) Apakah yang dimaksudkan dengan rekod?

i. Bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang menyatakan fakta atas peristiwa atau selainnya merakamkan maklumat.

ii. Termasuklah kertas, dokumen, daftar, bahan bercetak, buku dan peta.

iii. Pelan, lukisan, gambar, mikro filem, filem sinematograf dan rakaman bunyi.

iv. Rekod yang dihasilkan secara elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal atau apa-apa salinannya.

A. i dan ii

B. i, ii dan iii

C. ii, iii dan iv

D. i,ii,iii dan iv

Jawapan: D

6.) Antara berikut, manakah pernyataan yang berkaitan dengan Kabinet?

i. Diberi kuasa menjalankan tugas eksekutif negara

ii. Menggubal dasar-dasar negara

iii. Setiap menteri dan timbalan menteri perlu hadir mesyuarat Kabinet seminggu sekali

iv. Setiausaha Tetap Kabinet juga memegang jawatan Ketua Setiausaha Negara

A. i dan ii

B. iii dan iv

C. i, ii dan iv

D. i,ii,iii dan iv

Jawapan: C

7.) Apakah nama akademi yang melatih  kastam mengenai ilmu dan tugas perkastaman?

A. ForceMY

B. Jabatan Akauntan Negara

C. Unit Latihan Kastam Diraja Malaysia

D. AKMAL

Jawapan: D

8.) Badan perundangan di Malaysia mempunyai beberapa komponen utama kecuali

A. Yang Dipertuan Agong

B. Perlimen

C. Dewan Negara

D. Dewan Rakyat

9.) Pernyataan di bawah berkaitan dengan Padi Beras Nasional Malaysia (BERNAS) kecuali

A. Mengawal harga beras di Malaysia

B. Meluluskan lesen penanaman padi

C. Menjual padi secara borong dan runcit

D. Mengusahakan tanaman padi berskala besar

Jawapan: D

9.) Berapakah jumlah berat beras pulut yang dibenarkan dibawa masuk ke negara bagi setiap individu?

A. 3 kg

B. 5kg

C. 4kg

D. 6kg

Jawapan: B

10.) Malaysia telah menjadi tuan rumah untuk kali kedua bagi ASEAN SUMMIT yang kesebelas pada tahun 2005. Bilakah kali pertama Malaysia menjadi tuan rumah?

A. 1978

B. 1977

C. 1987

D. 1992

Jawapan: B

Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan contoh soalan Seksyen A, anda boleh klik link berikut Contoh Soalan Pengetahuan Am Penolong Penguasa Kastam WK29.

CONTOH SOALAN PENOLONG PENGUASA KASTAM WK29 SEKSYEN B

Jika Seksyen A berkaitan dengan pengetahuan am, Seksyen B pula lebih kepada pengiraan dan menyelesaikan masalah. Tujuan utama Seksyen B adalah untuk menguji kemampuan calon dalam menyelesaikan masalah.

CONTOH SOALAN MATEMATIK PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) KEMAHIRAN LOGIK

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan yang ada, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat tersebut untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

(ii) KEMAHIRAN MENGINTERPRETASI DATA

Calon di beri beberapa soalan menyelesaikan masalah yang menggunakan perangkaan. Perangkaan yang diberi perlu dianalisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan agar mudah untuk calon memberi jawapan.

(iii) KONSEP-KONSEP MATEMATIK

Konsep matematik yang perlu digunakan merangkumi algebra dan geometri. Asas-asas matematik tersebut tidak melebihi Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM). Oleh yang demikian soalan-soalan ini dianggap sesuai untuk kesemua calon.

1. Aizat membancuh 1 liter air kordial sarsi dengan menggunakan 6 botol air masak di mana setiap botol air masak tersebut mempunyai 750 ml. selepas air sarsi itu dibancuh, dia telah menhidangkan air itu di dalam gelas yang berisi padu 250 ml kepada empat orang tetamu. Jika baki air sarsi hendak diisikan ke dalam botol yang berisi padu 1.5 liter, berapakah bilangan botol yang diperlukannya?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

2. Berat seguni beras ialah 50kg. Encik Maniam telah membungkus semula beras itu kepada 250 bungkusan kecil. Cari berat bungkusan beras tersebut?

A) 50g
B) 200g
C) 250g
D) 500g

3. Seorang kontraktor mengambil masa 15 bulan untuk menyiapkan projek A dan 28 bulan diperlukan untuk menyiapkan projek B. Cari jumlah masa, dalam tahun dan bulan yang diambil untuk menyiapkan kedua-dua projek tersebut.

A) 1 tahun 1 bulan
B) 1 tahun 3 bulan
C) 2 tahun 4 bulan
D) 3 tahun 7 bulan

4. Lim Kok Meng telah membuat pinjaman sebanyak RM60,000 pada bulan 1 Mac 2018. Sekiranya faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun, hitung faedah yang perlu dibayar oleh Lim Kok Meng sehingga 31 Disember 2018.

A) RM3000
B) RM3250
C) RM3575
D) RM3900

5. Puan Rina telah menerima tempahan kek cawan daripada Puan Rima, Puan Zahrin dan Puan Myn dengan nisbah tempahan 3:1:2. Sekiranya tempahan yang dibuat oleh Puan Myn sebanyak 120 biji, hitung jumlah kek cawan yang ditempah oleh Puan Rima.

A) 60 biji
B) 180 biji
C) 240 biji
D) 360 biji

6. Diberi 80 64 56 52 X. Berapakah nilai X?

A) 44
B) 46
C) 48
D) 50

7. Sebuah van dengan kos RM38,000 telah dibeli pada 1 Januari 2007. Aset ini disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Kirakan belanja susut nilai untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010.

A) RM2770.20
B) RM3078.00
C) RM3420.00
D) RM3800.00

8. Bilangan pegawai akaun di Unit Kewangan adalah separuh daripada bilangan pegawai akaun di Unit Akaun. Jika jumlah keseluruhan pegawai akaun ialah 54 orang, cari bilangan pegawai akaun di Unit Kewangan.

A) 9
B) 18
C) 27
D) 54

9. Diberi jumlah jualan Syarikat Segar Sdn. Bhd. bernilai RM457,303, kos barang dijual berjumlah RM230,855 dan kos operasi berjumlah RM133,244. Kira untung kasar bagi firma ini.

A) RM93,204
B) RM226,448
C) RM324,059
D) RM457,303

10. Syarikat Usaha Jaya Sdn Bhd telah membuat pembayaran Premium Insurans bagi tempoh setahun pada 1 Mei 2011 untuk melindungi premis perniagaannya berjumlah RM3,636. Tahun kewangan bagi syarikat ini adalah berakhir pada 30 Jun. kira baki Insurans Terdahulu pada 30 Jun 2011.

A) RM606
B) RM1,515
C) RM1,818
D) RM3,030

Calon-calon siswazah jurusan matematik tidak mendapat kelebihan di seksyen ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan merupakan soalan logik. Proses penyelesaian masalah tersebut mengaplikasikan konsep-konsep matematik di peringkat Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM).

Untuk contoh lengkap, anda boleh mendapatkan contoh soalan Kastam yang bakal kami keluarkan nanti.

CONTOH SOALAN KEFAHAMAN BAHASA INGGERIS PENOLONG PENGUASA KASTAM

Di bawah merupakan contoh soalan Kefahaman Bahasa Inggeris Penolong Kastam yang anda boleh jadikan rujukan awal. Untuk lebih banyak soalan pastikan anda dapatkan rujukan peperiksaan Penguasa Kastam yang dikeluarkan di bawah.

Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang diberikan.

Title : Price Hike

Many people complain when the cost of basic goods increases due to the
flow-on effects on living expenses. However, shop owners and resellers are
ultimately in control of cost-pricing, leaving the consumer with limited, if any, say
in the matter.

Whilst beneficial to companies and shop owners, there are claims stating that
inflation is one of the main aggravating causes of political and socio-economic
instability within the country. Due to increases in cost of living also not being
reflected in wage raises, or lack thereof, crime rates would also increase as a
result of poverty and basic goods being simply unaffordable.

The factors contributing to the price increase of basic goods include:

 • Rising costs of fuel sources (affecting overall production
  and transportation costs);
 • Greediness exhibited by companies responsible for cost-pricing.
  As an example, even with the reduced fuel prices imposed by the
  government, the prices of goods remain at an all-time high;
 • Consumers insisting on purchasing the same type (or brand)
  of goods despite the higher price.
 • The lack of emphasis to produce food and goods in-country.

There are a few suggestions that can be considered in order to curb the effects
of a higher cost of living on society. This includes equipping members of society
with good money management skills, enabling them to spend smart and save.
Another aspect is to increase agricultural production and to utilise uninhabited
land. In addition, steps should be taken to make popular and reinvigorate the
career of agriculture and farming as a good source of income. As a precaution,
international trade agreements must be made to effectively cooperate between
neighbouring countries to reduce import tax, helping to minimise the price-
increase of imported goods.

Therefore, it can be extrapolated from this that prices of basic goods and
services will inevitably rise in accordance with international trading agreements,
cost of living and other external, as well as internal, factors. However, the effects
of it on society can be mitigated through thrifty and savvy managing of
consumer spending habits. Besides the consumers, the responsible parties must
also take part and do what is necessary to curb the price hike and help control
the market situation to the extent possible.

1. Every time the price of goods and services increase, which party is
affected the most?

A. Government
B. End consumer
C. Shop owners and resellers
D. Low-Income earner

2. What would be the best description of the word “famine”

A. Crime rate
B. Poverty
C. Scarcity of food
D. High cost living

3. Consumers could typically manage price increases if they:

A. Work overtime
B. Take 2-3 jobs
C. Adjust their lifestyle
D. Hunger strike

4. Below are among the reasons of a price hike

I. Increase of fuel cost
II. Brand obsession
III. Consumers’ bad spending habits
IV. Insufficient production of crops

A. I & II
B. II & III
C. I, II & III
D. All above

5. Below are suggestion mentioned in article to reduce effect of
price hike, except

A. Money management
B. Increase import duty
C. Optimized the use of land
D. Produce more in house goods

DAPATKAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PENOLONG PENGUASA KASTAM WK29

Anda boleh mendapatkan contoh soalan peperiksaan Penolong Penguasa Kastam WK29 melalui link berikut. Jualan akan di buka dalam jangkamasa terdekat. Jadilah antara yang terawal mendapatkan panduan ini untuk persediaan Peperiksaan SPA dan Temuduga anda.

Klik link di bawah dan daftar nama anda. Hebahan akan di buat terus ke email anda apabila jualan di buka.

KLIK UNTUK TEMPAHAN

Daftar Sebagai Pembaca
Apa Kata Anda Daftar Percuma Sebagai Pembaca & Terima Update Dari Kami Terus Ke INBOX Anda.
Klik Daftar Di Atas & Sahkan Pendaftaran Anda Melalui Yang Anda Akan Terima Sebentar Lagi.
close-image