Info Kerjaya Malaysia

Panduan Lengkap Mengisi Kemahiran Microsoft Office Ke Dalam Resume Beserta Contoh

6,710

Mempunyai  kemahiran Microsoft Office menjadi keperluan utama ketika anda memohon pekerjaan pada masa kini. Dengan menyenaraikan kemahiran menggunakan Microsoft Office menjadikan diri  anda sangat berharga.

Masukkan kemahiran Microsoft Office yang paling relevan ke dalam resume anda. Jika anda ingin tahu cara masukkan kemahiran Microsoft Office ke dalam resume, ikuti cara-caranya seperti yang dikongsikan ini.

Apakah Kemahiran Microsoft Office?

Kemahiran Microsoft Office adalah teknik yang dipelajari oleh individu ketika bekerja dengan program Microsoft Office. Ini menunjukkan anda berpengalaman dan sudah biasa dengan program yang ada di dalam Microsoft  Office seperti membuat dokumen, slaid dan pengurusan komunikasi. Calon dengan kemahiran ini menjadi keutamaan bagi sesuatu syarikat. Jadi sangat berguna untuk anda masukkannya ke dalam resume.

Resume Yang Sesuai Dimasukkan Kemahiran Microsoft Office

Kebanyakan jawatan di Malaysia terutamanya, memerlukan anda yang mempunyai kemahiran menggunakan program Microsoft Word. Oleh itu, pentingnya untuk anda memasukkan kemahiran menggunakan Microsoft Office ke dalam resume anda.

Ia juga menunjukkan kaitan antara kemahiran, kebolehan serta pengalaman kerja anda yang terdahulu dengan jawatan baru yang anda pohon. Selain itu juga, dengan memasukkan pelbagai kemahiran dan pengalaman menggunakan Microsoft Office boleh menjadikan anda berbeza dengan calon yang lain.

ia juga sesuai diletakkan ke dalam resume anda sekiranya anda memohon jawatan berikut :

1 Pembantu Tadbir

Pembantu tadbir dan penyambut tetamu sering menggunakan program Microsoft Office. Pembantu Tadbir menggunakannya untuk mengatur jadual dan temujanji melalui aplikasi Calender di Microsoft Outlook, berkomunikasi melalui Microsoft Outlook dan membuat dokumen menggunakan Microsoft Word.

2 Guru

Kebanyakkan guru pula menggunakan program seperti Microsoft Word, Excel dan Power Point untuk membuat bahan bantuan mengajar, menyusun laporan kelas, menguruskan markah pelajar serta memasukkan data peribadi pelajar. Sebilangan guru juga mungkin menggunakan Microsoft Skype untuk mengajar tuisyen diluar waktu sekolah secara online.

3 Akauntan

Akauntan dan Microsoft Excel tidak dapat dipisahkan kerana segala urusan akaun seperti membuat perbelanjaan,pengiraan kos, untung rugi, pengiraan peratusan serta carta memerlukan formula yang tersedia di dalam Microsoft Excel ini. Microsoft OneNote juga dapat digunakan untuk perkongsian dokumen dengan staf yang lain.

4 Pemasaran

Profesional pemasaran sering menggunakan program seperti Microsoft Word untuk menyusun dokumen dan menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat pembentangan hasil penjualan. Ada juga yang menggunakan Microsoft Publisher untuk membuat bahan iklan mereka.

5 Penganalisis Data

Penganalisis data banyak menggunakan Microsoft Excel untuk membuat formula dan mencari maklumat dengan mudah. Ianya sangat penting untuk penganalisis data kerana segala maklumat dapat dicari melalui program ini.

Kemahiran Microsoft Office Yang Penting Untuk Disertakan Dalam Resume

Anda boleh memasukkan kemahiran Microsoft Office pada resume seperti berikut :

 • Microsoft Word
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Skype
 • Microsoft Access
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft OneNote
 • Microsoft Publisher

1. Microsoft Word

Microsoft Word biasanya digunakan untuk membuat dokumen dan komunikasi secara profesional. Masukkan Microsoft Word pada resume anda jika anda mahir dan sudah biasa membuat surat, laporan dan memo dengan program ini.

Masukkan kemahiran Microsoft Word seperti :

 • Membuat reka bentuk atau mock-up untuk bahan bercetak
 • Memformat dokumen
 • Proofreading dengan Microsoft
 • Memasukkan grafik atau carta ke dalam laporan atau dokumen lain
 • Template bangunan

2. Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint digunakan untuk membuat pembentangan secara profesional dan teratur dengan menggunakan elemen dinamik seperti video, visual data dan modul interaktif. Masukkan Microsoft PowerPoint pada resume anda jika anda mahir atau selalu menggunakan tema, transitions dan carta dalam program ini.

Masukkan kemahiran PowerPoint anda seperti :

 • Menambah nota ke slaid
 • Menyusun maklumat dengan kemas dan senang dibaca
 • Menyusun maklumat menggunakan slaid untuk pembentangan
 • Membuat slaid dengan tema yang sesuai untuk pembentangan
 • Menggunakan tool animasi untuk visual yang menarik

3. Microsoft Excel

Microsoft Excel digunakan untuk membuat spreadsheet perniagaan, mengatur dan menyusun jumlah besar maklumat dan melakukan pengiraan yang kompleks. Masukkan  Microsoft Excel pada resume anda jika anda mempunyai pengalaman membuat spreadsheet, format sel dan menyusun data ke dalam row.

Masukkan kemahiran Microsoft Excel anda seperti :

 • Mengedit julat
 • Membuat formula unik
 • Menyunting butiran carta
 • Menggunakan pivot table
 • Memformat grafik

4. Microsoft Skype

Oleh kerana telekomunikasi menjadi bahagian penting dalam dunia perniagaan, pengalaman menggunakan Microsoft Skype sangat diperlukan bagi sesebuah syarikat yang mengamalkan penggunaan Skype untuk berbincang dengan pelanggan dan mesyuarat penting syarikat. Masukkan kemahiran menggunakan Microsoft Skype pada resume anda jika anda berpengalaman menggunakan program ini.

Masukkan kemahiran Microsoft Skype anda seperti :

 • Menyiapkan atau mencipta task
 • Menyelesaikan masalah teknikal
 • Rekod dan backup chat history
 • Forward panggilan
 • Menggabungkan kalendar dan jadual

5. Microsoft Access

Microsoft Access digunakan untuk menguruskan pangkalan data dan menyimpan maklumat. Banyak syarikat menggunakannya untuk mengambil dan menganalisis maklumat. Sistem pengurusan pangkalan data yang mesra pengguna program ini juga membolehkan pengguna menyusun data mereka dan berkongsi dengan staf lain. Masukkan Microsoft Access pada resume anda jika anda telah menggunakannya untuk merekod data.

Masukkan kemahiran Microsoft Access anda seperti :

 • Membuat pangkalan data
 • Menyunting pangkalan data yang ada
 • Menggabungkan akses ke program Office yang lain
 • Memindahkan data ke server SQL

6. Microsoft Outlook

Beberapa syarikat menggunakan Microsoft Outlook sebagai platform emel untuk berkomunikasi dengan staf, pelanggan dan pihak lain. Microsoft Outlook mempunyai ciri bawaan yang menjadikan komunikasi lebih mudah termasuk kemampuan untuk menjadualkan emel, aturan inbox dan membuat temujanji di kalendar. Masukkan Microsoft Outlook pada resume anda jika anda berpengalaman dengan kemahiran seperti :

 • Menyusun feature kalendar
 • Susun emel ke dalam storage
 • Flagging dan priotizing emel
 • Melaraskan shortcut

7. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote membolehkan pengguna menggabungkan tugas dan projek secara virtual. Pengguna boleh memuat naik gambar, nota, dokumen dan rakaman seterusnya berkongsi dengan rakan sekerja. Masukkan Microsoft OneNote pada resume anda jika anda mempunyai pengalaman menggunakan program ini.

Masukkan kemahiran Microsoft OneNote anda seperti :

 • Mencatat nota
 • Merangka dan berkongsi gambar
 • Memfailkan dan mengambil nota
 • Menyusun nota menjadi beberapa bahagian
 • Memuat naik rakaman

8. Microsoft Publisher

Microsoft Publisher adalah satu program yang kreatif digunakan untuk membuat bahan penerbitan seperti risalah, buletin, iklan dan bahan lain. Ia memiliki beberapa feature yang membolehkan pengguna menghasilkan reka bentuk yang kreatif seperti customize layout, mengedit tipografi dan mengedit gambar. Program ini lengkap dengan koleksi template yang disesuaikan mengikut keperluan reka bentuk pengguna. Masukkan Microsoft Publisher di resume anda jika anda mempunyai kemahiran dalam :

 • Membuat dan customize jadual
 • Menyunting gambar dan grafik
 • Menukar publication ke akses internet
 • Memformat dokumen
 • Menyusun layout yang menarik

Cara Menyenaraikan Kemahiran Microsoft Office Pada Resume

Untuk memberi gambaran jelas mengenai pengalaman anda kepada setiap majikan dengan setiap program Microsoft Office, memasukkan seberapa banyak maklumat daripada program itu sendiri. Masukkan kemahiran Microsoft Office pada resume anda seperti berikut :

Tahap kemahiran 

Tentukan tahap pengalaman anda dengan setiap kemahiran Microsoft Office. Kategorikan kemahiran anda seperti:

 • Tidak Mahir
 • Mahir
 • Sangat Mahir

Atau dengan menggunakan skala seperti :

Perincikan kaedah penggunaan 

Masukkan maklumat mengenai kaedah di mana anda menggunakan setiap program Microsoft Office. Contohnya, anda mungkin biasa menggunakan Microsoft Excel di komputer, komputer riba dan telefon. Kebanyakan kehendak kerja hari ini perlu mahir menggunakan program yang ada pada komputer melalui telefon pintar dan juga tablet.

Jelaskan tugas yang telah dilakukan

Masukkan semua jenis kerja yang disiapkan menggunakan program daripada Microsoft Office.
Pastikan anda mengenalpasti program dan tools apa yang anda gunakan ketika menyiapkan kerja dan tugasan anda menggunakan program daripada Microsoft Office tersebut.

Contoh Kemahiran Microsoft Office Pada Resume

Masukkan kebolehan menggunakan Microsoft Office anda di bahagian kemahiran atau pengalaman kerja dalam resume anda seperti contoh di bawah.

Bahagian kemahiran

Anda boleh menyenaraikan kebolehan Microsoft Office anda di bahagian kemahiran seperti :

Kemahiran tambahan

Microsoft Excel

Sangat mahir  dengan format sel, membuat jadual dan mengatur data di Excel menggunakan komputer dan telefon serta peralatan mudah alih yang lain.

Microsoft Outlook

Sangat mahir menggunakan ciri Outlook seperti kalendar dan penjadualan dan menggunakan program secara profesional.

Microsoft Office

Mahir memformat dokumen dan edit dokumen, menggunakan program untuk penyelidikan dan pembuatan dokumen secara profesional.

Microsoft Publisher

Mahir menggunakan Microsoft Publisher secara profesional membuat dan menyunting bahan untuk pemasaran.

Bahagian pengalaman kerja

Sekiranya anda telah menggunakan program Microsoft Office pada jawatan sebelumnya, anda boleh masukkan kemahiran tersebut di bahagian pengalaman kerja.

Senaraikan seperti ini :

Pembantu Tadbir Kewangan Kanan

Agensi Kewangan Cipta Ringgit, Kota Bharu, Kelantan : 4 April 2017 – Sekarang

 • Sangat mahir menguruskan semua dokumen perkeranian menggunakan Microsoft Office untuk membuat, menyunting dan mencetak surat.
 • Mahir menggunakan Microsoft Publisher untuk menghasilkan bahan pemasaran untuk acara yang akan datang.
 • Memasukkan data inventori pejabat dan bekalan dengan kemahiran menggunakan Microsoft Excel.
 • Berkomunikasi dan membuat jadual melalui Microsoft Outlook dengan rakan sekerja seperti staf  eksekutif dengan sangat mahir.

Diharap perkongsian ini dapat membantu anda membuat penambahbaikan pada resume dan menarik perhatian majikan untuk menjadikan anda sebagai pekerjanya.

Semoga berjaya.

close-image