Berikut merupakan senarai kekosongan jawatan terkini di Honda Malaysia setakat diiklankan. Untuk memohon pastikan anda klik rujuk “Senarai Jawatan Lengkap” di bawah. Klik “APPLY NOW” dan ikut arahan untuk penghantaran permohonan anda.

Pastikan setiap permohonan mengikut syarat yang telah ditetapkan. Hanya permohonan lengkap akan disenaraikan untuk panggilan.

Vacancies

Department

Location

Career By

Product Planning (PP) –
Accessories Executive
Sales & Marketing PJ Honda
Product Planning (PP) –
Sales Project Leader (SPL) Executive
Sales & Marketing PJ Honda
Public Relations (PR) Executive Sales & Marketing PJ Honda
Advertising & Promotions (A&P) Executive Sales & Marketing PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk
Business Expansion Technician / Sr. Tech
Mass Production Delivery PJ Honda
Associates – Vehicle Quality Sales & Marketing Melaka Honda
Associates – Welding Sales & Marketing Melaka Honda
Associates – Painting Sales & Marketing Melaka Honda
Associates – Assembly Frame Sales & Marketing Melaka Honda
Clerk – New Model Center Sales Project Melaka Honda
Clerk – Business Planning Sales Project Melaka Honda
Technician – Material Service Manufacturing Melaka Honda
Technician – Welding Manufacturing Melaka Honda
Technician – Painting Manufacturing Melaka Honda
Executive – Procurement Sales & Marketing Melaka Honda
Engineer – New Model Centre Manufacturing Melaka Honda
Engineer – Vehicle Quality Manufacturing Melaka Honda
Engineer – Material Service Manufacturing Melaka Honda
Engineer – Painting Manufacturing Melaka Honda
Engineer – Assembly Frame Manufacturing Melaka Honda
Clerk Sales Project PJ Honda
Field Representatives Field Operations PJ Honda
Executive Sales Support Section PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk
Human Division Clerk
Planning & Human Devision PJ Honda
Sr. Executive & Executive
Human Division Section Exec
Planning & Human Devision PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk
Planning Section Clerk
Planning & Human Devision PJ Honda
Sr. Executive & Executive
Planning Section Exec
Planning & Human Devision PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk General Purchase PJ Honda
Sr. Executive & Executive General Purchase PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk General Purchase PJ Honda
Sr. Executive & Executive General Purchase PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk
Mass Prod. Delivery Technician / Sr. Tech
Mass Production Delivery PJ Honda
Sr. Executive & Executive
Business Expansion Executive
Mass Production Delivery PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk Mass Production Delivery PJ Honda
Sr. Executive & Executive Mass Production Delivery PJ Honda
Sr. Executive & Executive
(Localization Research Team Exec)
New Model Quality & Development PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk New Model Quality & Development PJ Honda
Sr. Executive & Executive
(QD Operation Exec / Senior Tech)
New Model Quality & Development PJ Honda
Sr. Executive & Executive (Local Part Control Exec) New Model Quality & Development PJ Honda
Sr. Executive & Executive New Model Quality & Development PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk New Model Planning PJ Honda
Sr. Executive & Executive New Model Planning PJ Honda
Sr. Techician/ Sr.Clerk/ Technician/ Clerk Part Purchasing PJ Honda
Sr. Executive & Executive Part Purchasing PJ Honda

Senarai Jawatan Lengkap:

Anda boleh juga lihat senarai jawatan lengkap Honda 2016 melalui link di bawah:

APPLY NOW